Tävling om stadsutveckling av Avenyn och Götaplatsen

Göteborgs Stad tillsammans med berörda fastighetsägare anordnar en inbjuden projekttävling för fyra tävlande arkitekt/konsultteam om gestaltning av Kungsportsavenyen och Götaplatsen i Göteborg.

Syfte

Tävlingens syfte är att få fram högkvalitativa förslag för utformning och gestaltning av Avenyn och Götaplatsen, som tillsammans ska vara Göteborgs mesta parad-, nöjes och kulturstråk. De ska utgöra ett utåtriktat och grönt stråk med internationell attraktionskraft och vara målpunkt för hela regionen.

Tävlingen syftar även till att upphandla ett team med god kompetens inom gestaltning, trafikutformning, förvaltning och genomförande för det fortsatta uppdraget med en förprojektering i en genomförandestudie(GFS). Upphandlingen omfattar också option för det fortsatta arbetet med framtagande av bygghandlingar för utförandeentreprenad, liksom för biträde under byggskedet samt för upprättande av relationshandlingar.

Foto: Göteborgs stad.

Tävlingsuppgift

Uppgiften är att få fram högkvalitativa förslag för gestaltning av Avenyn och Götaplatsen. Här omfattas hela stadsrummet för Avenyns och Götaplatsens gestaltning, som innefattar bland annat gång- och cykelstråk, platsbildningar, vegetation, vatten och markbeläggning.

Tidsplan

 • Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan: 2022-02-02
 • Sista dag för svar i samband med intresseanmälan: 2022-02-04
 • Sista dag för inlämning av intresseanmälan:
  2022-02-18

Preliminära tider

 • Intervjuer av intressenter: 2022-03-07–2022-03-11
 • Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att tävla och inbjudan till startmöte:
  2022-03-14–2022-03-25
 • Startmöten: 2022-03-14–2022-03-25
 • Inlämning av tävlingsförslag: 2022-06-10
 • Tillkännagivande av juryns beslut: 2022-08-26

Jury

 • Birgitta Lööf, ordförande, projektledare, arkitekt, stadsbyggnadskontoret
 • Mats Herner, senior advisor, Wallenstam
 • Jessika Wassberg, vd, Avenyföreningen
 • Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare, park och naturförvaltningen, Göteborg
 • Mattias Junemo, enhetschef trafikplanering, trafikkontoret
 • Nina Due, chef Röhsska museet, kulturförvaltningen
 • David Fridén, regionchef kommersiellt, Balder
 • Två jurymedlemmar utsedda av Sveriges Arkitekter