Tävling om stadsutveckling av Avenyn och Götaplatsen är avgjord

Göteborgs Stad genom stadsbyggnadskontoret och fastighetsägarna på Kungsportsavenyn har gemensamt arrangerat en inbjuden projekttävling där fyra team bjöds in. Tävlingen har genomförts i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Tävlingens syfte var att få fram högkvalitativa förslag för utformning och gestaltning av Avenyn och Götaplatsen, som tillsammans ska vara Göteborgs mesta parad-, nöjes och kulturstråk.

Uppgiften var att få fram högkvalitativa förslag för gestaltning av Avenyn och Götaplatsen. Här omfattades hela stadsrummet för Avenyns och Götaplatsens gestaltning, som innefattar bland annat gång- och cykelstråk, platsbildningar, vegetation, vatten och markbeläggning.

Vinnare

Förslag – AveNy

Nyréns arkitektkontor.

Vinnande förslag – AveNy. Nyréns arkitektkontor.

AveNy skapar förutsättningar för en ”Aveny för göteborgarna”, där det finns något för alla. Kulturinstitutionerna är synliga men här finns även plats för det tillfälliga. En fortsatt paradgata med stärkt rumslighet och med mat, nöjen, handel, och kultur som dragare.

Ur juryns motivering.

Andra plats

Förslag – Alltid Inne – Alltid Ute

White Arkitekter.

Förslag – Alltid Inne – Alltid Ute. White Arkitekter

En kombination av fasadljus och ljus på längsgående promenadstråk tillsammans med ett minimum av vajer-montage skapar rumslighet och ger ökad visibilitet upp mot Götaplatsen och konstmuseet. Skalan och funktionen i flankerande lyktbelysning känns också genomtänkt

Ur juryns motivering.

Delad tredje plats

Förslag – Avenyns vardagliga högtidlighet

Bogl Aps.

Förslag – Öppen Ridå

BIG – Bjarke Ingels Group.

Förslag – Avenyns vardagliga högtidlighet. Bogl Aps.
Förslag – Öppen Ridå. BIG – Bjarke Ingels Group.