Entréer till Tyresta nationalpark – vinnare utsedd

Det vinnande förslaget “Rest landskap”.

Tyresö kommun bjöd in till en allmän arkitekttävling för utformningen av entréer till Alby och en nordlig entré till Tyresta i Tyresö kommun. Tävlingen arrangerades i samarbete med Sveriges Arkitekter och det kom in 26 godkända förslag. Nu är vinnaren utsedd.

Vinnande förslag

REST LANDSKAP, Gottlieb Paludan, Architects
Vinnaren tilldelas 500 000 kronor.

Ur motiveringen:

Rest Landskap lyckas med en synbart enkel gest skapa tillägg på platsen och en bro som bär över Nyforsviken utan att konkurrera med den orörda naturen mer än nödvändigt. Den föreslagna bron står ut bland andra med sin inkännande utformning. Här finns förutsättningar att tillföra en brokonstruktion och spänger som är försiktigt inpassade i landskapet och låter naturen komma till sin rätt.

Andra pris

INVID BRYNEN, AndrenFogelström och Land Arkitektur
Andrapristagaren tilldelas 150 000 kronor

Tredje pris

LEDA IN OCH BÄRA ÖVER, White arkitekter
Tredjepristagaren tilldelas 50 000 kronor

Jury

Tävlingsförslagen har bedömts och vinnaren har utsetts av en jury bestående av sju personer:

  • Carolina Fintling Rue, enhetschef, översiktsplaneringsenheten Tyresö kommun, samhällsplanerare.
  • Göran Norlin, avdelningschef, miljö- och trafikavdelningen Tyresö kommun, biolog.
  • Lena Hellström, enhetschef, Kultur, friluft och föreningsstöd, Förvaltningen för liv och hälsa, Tyresö kommun, friluftsstrateg.
  • My Lundblad Wistedt, översiktsplaneringsenheten, Tyresö kommun, strategisk arkitekt SAR/MSA.
  • Per Wallsten, VD Stiftelsen Tyrestaskogen och nationalparkschef, landskapsarkitekt LAR/MSA.
  • Sara Vikstrand, kreativ ledare Arkitema, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter.
  • Erik Andersson, Erik Andersson Arkitektbyrå AB, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter.

Processledare och jurysekreterare: Julia Hertzman, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter
Projektledare för tävlingen: My Lundblad Wistedt.
Tävlingsfunktionär: Alina Vickberg upphandlare, Tyresö kommun.

Juryutlåtande

Här kan du ta del av alla tävlingsförslagen

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Entréer till Tyresta nationalpark – tävlingsförslagen är här!

Entréer till Tyresta nationalpark – tävlingsförslagen är här!

TävlingTävling om entréer till Alby och en nordlig entré till Tyresta
Tyresö kommun bjöd in till en allmän arkitekttävling för utformningen av entréer till Alby och en nordlig entré till Tyresta i Tyresö kommun. Här kan du se de 26 förslagen som blev godkända.