Sveriges ambassad i Washington

Statens fastighetsverk genomförde en inbjuden tävling mellan oktober och november 2002 om nytt ambassadskansli i Washigton DC i USA.

Madeleine av Wingårdh arkitektkontor utsågs till vinnare.

I samarbete med UD föreslog SFV en etablering av ett nytt svenskt ambassadkansli vid Potomacfloden. Syftet var att den valda tomten ska ge Sverige en mer framträdande lokalisering än de lokaler som ambassaden för närvarande hyr. Uppgiften var att åstadkomma en byggnad som skall innehålla ambassadkansli, utställnings- och konferenslokaler och mötesplats samt bostäder i en och samma byggnad. Efter en prekvalificering valdes fem arkitekter av 43 som anmält intresse att delta i arkitekttävlingen.

Sveriges nya ambassad invigdes 23 oktober 2006 som House of Sweden och tilldelades 2007 års Kasper Salin-pris.

Övriga förslag och deltagare

På podiet vid floden av Johan Celsing arkitektkontor.
Sediment av Arkitektmagasinet.
River 2 av Christer Malmström arkitektkontor.
Svea av Fojab arkitekter i Malmö.

Tävlingsjury

Christer Wadelius, arkitekt SAR/MSA, juryordförande, generaldirektör Statens fastighetsverk.
Jan Thews, arkitekt SAR/MSA, fastighetschef i Statens fastighetsverk.
Peter Ohrstedt , arkitekt SAR/MSA, chefsarkitekt Statens fastighetsverk.
Ulrika Bergström, arkitekt SAR/MSA, chef för projektledning, Statens fastighetsverk.
Jan Eliasson, ambassadör, Washington.
Rolf Bergman, departementsråd Utrikesdepartementet.
Rolf Lagell, departementsråd Utrikesdepartementet.
Johan Nyrén arkitekt SAR/MSA Fackdomare utsedd av Sveriges Arkitekter.
Thorbjörn Andersson, arkitekt LAR/MSA, fackdomare utsedd av Sveriges Arkitekter.
Gregory K. Hunt, Architect FAIA Dean, School of Architecture and Planning, Catholic University Of America, Amerikansk fackdomare.

Gunilla Persson på Statens fastighetsverk har varit juryns sekreterare. Karin Gold, Statens fastighetsverk har varit tävlingsfunktionär.

Mer information

Juryutlåtande