Vinnare av Kasper Salin-priset 2007
Vinnare 2007
Vinnare Kasper Salin-priset 2007

House of Sweden – vinnare Kasper Salin-priset 2007

House of Sweden i Washington, vinnare av Kasper Salin-priset 2007.

Juryns motivering

För ett ur ett helhetsperspektiv väl genomfört projekt. Upphovsmännen har hanterat en svår stadsbyggnadssituation och skickligt gestaltat svenska myndigheters tradition av öppenhet. Den rika interiörens sensuella material blir själva kronan på ambassadverket. En ambassad är en av de mest uttalat representativa uppgifter man kan tänka sig. Samtidigt måste den förhålla sig till den plats där den byggs. Ambassaden i Washington har lagt sig utanför ambassadstråken och bidrar till utvecklingen av en lite avsides del av staden. Byggnaden följer, på för arkitekten typiskt vis, programmets krav och byggrättens restriktioner. Inom dessa pragmatiska ramar skapas en rumsligt och inte minst i sin materialanvändning rik interiör. Den svenska öppenheten och den goda arbetsmiljön är centrala teman för husets gestaltning. Vattnet i dess olika faser tillhör platsens förutsättningar och har använts som ett abstraherat tema för interiörens gestaltning.