Där våra vägar korsas

Karavan landskapsarkitekturs förslag Där våra vägar korsas vann tävlingen om Slottstorget, Å-rummet och Rådhusesplanaden i Gävle. I det vinnande teamet ingår arkitekter Karin Danielsson, Åsa Ehn Hillberg, Kristina Ehrstedt, Henrik Thuring och Anna Johansson, Karavan landskapsarkitektur samt Johnny Svendborg, Svendborg Architects, konstnär Natasha Dahnberg, bebyggelseantikvarie Per Lundgren och Anders Metzén och Patrik Larsson, Structor.

Juryn skriver i sitt utlåtande bland annat:
“Ett mycket väl genomarbetat förslag, som träffar rätt i en förnyelse av en klassisk stadsmiljö med en välavvägd balans mellan moderna inslag och anpassning till den klassiska miljön. Det vinnande förslaget visar en god förståelse för stadsrummets betydelse i det större sammanhanget och samman- kopplar stadsdelarna med goda möjligheter att skapa ett ännu starkare stadsliv.”

Juryutlåtande.pdf