Slottstorget, Å-rummet och Rådhusesplanaden, Gävle

Projekttävlingen syftar till att få fram ett väl gestaltat, utvecklings- och genomförbart förslag till utformning av Slottstorget, Å-rummet och Rådhusesplanaden, samt att upphandla arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget. Tävlingen vanns av Karavan landskapsarkitektur med förslaget Där våra vägar korsas.

Målsättningen är en gestaltning där stråkens egna karaktärer förstärks och en helhet skapas samtidigt som platsbildningarna ges en egen identitet. Platsernas befintliga kvaliteter ska värnas och utvecklas och sammanhanget dem emellan ska stärkas. Utformningen ska genomsyras av hög kvalitet med avseende på funktion, utformning och hållbarhet. Stadsrummen ska vara intressanta, flexibla och kunna användas till olika aktiviteter oberoende av tid, årstid eller folkmängd. Föränderligheten är en attraktivitet i sig och mångfalden stärker stadens utbud.

Samtliga förslag:
Gävle runt
Nya Gävle centrum
Blå och Grön
Där våra vägar korsas
Juryns beslut offentliggjordes den 13 februari.

De fyra arkitektkontor som deltagit i tävlingen är:

  • BIG – Bjarke Ingels group
  • Karavan landskapsarkitekter AB
  • Nivå landskapsarkitektur AB
  • Nyréns Arkitektkontor Aktiebolag

Tävlingsprogram Gävle Slottstorget