Tävlingen i Rinkeby är avgjord

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, utlyste med start 26 januari en allmän idétävling, ”Rötterna i Rinkeby”. SISAB:s uppdrag är att leda planeringen och utvecklingen av skollokaler i Stockholm.

Efter avslutad bedömning har juryn kommit fram till att prisbelöna sex förslag som mest övertygande svarar mot bedömningskriterierna. Juryn rekommenderar Skolan mitt i byn (Okidoki arkitekter: Rickard Stark arkitekt, Gustav Hult arkitekt, Niklas Åkerberg planeringsarkitekt, Fredrik Jonsson arkitekt, Erik Stigland arkitekt. Warm in the winter: Nisse Örnberg arkitekt och planerare, Björn Ekelund arkitekt och planerare) att belönas med första pris.

 • Delat andra pris går till Barnens Rinkeby (AndrénFogelström: Moa Andrén ansvarig arkitekt, Tove Fogelström ansvarig arkitekt, Pär Falkenäng praktikant arkitekt.
  LAND arkitekter: Alf Orvesten ansvarig landskapsarkitekt, Emilia Molin landskapsarkitekt, Johanna Andersson praktikant landskap) och Dela Läka (ÅWL Arkitekter.
  Ansvariga arkitekter: Hanna Ruta arkitekt SAR/MSA, Patrik Olsson landskapsarkitekt MSA. Handläggande arkitekt: Döne Delibas arkitekt MSA. Medverkande arkitekter: Martin Berge landskapsarkitekt MSA, Maria Glassel arkitekt MSA).
 • Delat tredje pris går till Rinkeby Studios (Sjöblom Freij Arkitekter AB och Solmaz Beik Jacob Sjöblom arkitekt SAR/MSA, Axel Freij arkitekt SAR/MSA och Solmaz Beik arkitekt SAR/MSA) och Skolstad(Arvid Forsberg).
 • Fjärde pris går till F-99 (Kjellgren Kaminsky Architecture AB. Fredrik Kjellgren ansvarig arkitekt, Caroline Csemiczky handläggande arkitekt, Sofia Wendel medverkande arkitekt, Aimee Mackenzie medverkande arkitekt, Martin Login medverkande arkitekt, Arianna Boccalatte praktikant)

Ladda ned juryutlåtandet

SYFTE MED TÄVLINGEN

Tävlingens syfte är att samla in idéer kring vilken roll skolans rum kan spela för en hållbar utveckling av stadsdelen Rinkeby. Förhoppningen har varit att få in förslag som problematiserar och besvarar frågor kring:

 • Vad en attraktiv och bra skola ska innehålla och hur den kan utformas för att främja hållbar utveckling.
 • Hur användningen av skolans lokaler i Rinkeby kan utvecklas.
 • Hur skolans lokaler kan integreras till en självklar del av stadsdelen.

Syftet är också att skapa nya tankebanor kring hur skolans rum kan användas och relatera till sitt sammanhang. Tankebanor som förhoppningsvis kan inspirera och leda till fortsatta diskussioner och konkreta utvecklingsprojekt i Rinkeby, Stockholm.

JURY

Tävlingsförslagen har bedömts och vinnaren samt pristagare har utsetts av en jury bestående av:

 • Claes Magnusson, VD, SISAB
 • Anni Björkskog arkitekt SAR/MSA, SISAB
 • Susanne Christensson, förvaltningsområdeschef, SISAB
 • Mona Tolf, grundskolechef, utbildningsförvaltningen Stockholms stad
 • Torleif Falk arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret Stockholms stad
 • Ulla Thorslund, stadsdelsdirektör, stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kista Stockholms stad
 • Robin Rushdi Al-sálehi, hållbarhetsförvaltare, Hemsö
 • Ylva Åborg arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Tor Lindstrand arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Jurysekreterare var Julia Hertzman, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär: Alma Engström, upphandling SISAB

STÖD I BEDÖMNINGEN

Två referensgrupper har rådfrågats under processens gång. Den ena bestod av medarbetare på SISAB och den andra av tjänstemän på stadsbyggnadskontoret, Stockholm Stad. De båda grupperna har kommit med synpunkter på ett begränsat urval av förslagen utifrån sina respektive kunskapsområden.