Tävling

SISAB söker hållbara idéer för morgondagens Rinkeby

Publicerad: 2018-01-26

Ladda ned tävlingsprogrammet här
Tävlingsunderlaget i sin helhet hittar du via Tendsign

Viktiga datum

Bedömning: Bedömningen beräknas vara avslutad 8 juni 2018.

Mer om tävlingen

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, utlyste med start 26 januari en allmän idétävling, ”Rötterna i Rinkeby”. SISAB:s uppdrag är att leda planeringen och utvecklingen av skollokaler i Stockholm.

Syftet med den allmänna idétävlingen är att samla in intressanta och innovativa idéer kring hur skolans rum kan spela en aktiv roll för att främja en miljömässig och social hållbar utveckling i stadsdelen Rinkeby. Målsättningen är att inspirera till diskussioner om vilken roll skolan och dess närmiljö kan spela för att påverka utvecklingen i en stadsdel. Diskussioner som förhoppningsvis kan leda till konkreta utvecklingsprojekt i Rinkeby.

Jury

Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av 9 personer med representanter från SISAB, utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningen, expertis inom social hållbarhet samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter:

Claes Magnusson
VD, SISAB

Anni Björkskog
Arkitekt SAR/MSA, SISAB

Susanne Christensson
Förvaltningsområdeschef, SISAB

Mona Tolf
Grundskolechef, utbildningsförvaltningen
Stockholms stad

Torleif Falk
Stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret
Stockholms stad

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör, stadsdelsförv. Rinkeby-Kista
Stockholms stad

Robin Rushdi Al-sálehi
Entreprenör social hållbarhet, Hemsö

Ylva Åborg
Arkitekt SAR/MSA
Utsedd av Sveriges Arkitekter

Tor Lindstrand
Arkitekt SAR/MSA
Utsedd av Sveriges Arkitekter

Tävlingssekreterare:
Julia Hertzman arkitekt SAR/MSA
Sveriges Arkitekter

Tävlingsfunktionär:
Alma Engström, upphandling SISAB
alma.engstrom@sisab.se