SISAB söker hållbara idéer för morgondagens Rinkeby - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Ladda ned tävlingsprogrammet här

Viktiga datum
Informationsmöte: 2 februari kl 14:00 i aulan på Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53.
Sista dag för inlämning av tävlingsförslag: 6 april 2018
Bedömning: Bedömningen beräknas vara avslutad 8 juni 2018

Informationsmöte
Ett informationsmöte för de tävlande kommer att hållas där staden och SISAB berättar om tävlingsuppgiften och tävlingens dess betydelse för eleverna och Rinkeby som stadsdel. Mötet hålls den 2 februari kl 14:00 i aulan på Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53. Informationsmötet kommer även att livestreamas via SISAB:s Facebooksida. Mötet är inte ett fråga-svar möte med hänsyn till tävlingsanonymitet.

Under fredagen kommer trygghetsvärdar från Lugna gatan att finns på plats i stadsdelen och under mötet. Värdarna finns även tillgängliga för frågor och guidning.

Mer om tävlingen
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, utlyser med start 26 januari en allmän idétävling, ”Rötterna i Rinkeby”. SISAB:s uppdrag är att leda planeringen och utvecklingen av skollokaler i Stockholm.

Syftet med den allmänna idétävlingen är att samla in intressanta och innovativa idéer kring hur skolans rum kan spela en aktiv roll för att främja en miljömässig och social hållbar utveckling i stadsdelen Rinkeby. Målsättningen är att inspirera till diskussioner om vilken roll skolan och dess närmiljö kan spela för att påverka utvecklingen i en stadsdel. Diskussioner som förhoppningsvis kan leda till konkreta utvecklingsprojekt i Rinkeby.

Välkommen till informationsmöte om idétävlingen som äger rum fredag 2 februari klockan 14:00 i på Rinkebyskolan. Evenemanget kommer även att streamas live på SISAB:s Facebook-sida

Mer information om tävlingen hittar du på Tendsign och på Sisab

Jury
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av 9 personer med representanter från SISAB, utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningen, expertis inom
social hållbarhet samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter:

Claes Magnusson
VD, SISAB

Anni Björkskog
Arkitekt SAR/MSA, SISAB

Susanne Christensson
Förvaltningsområdeschef, SISAB

Mona Tolf
Grundskolechef, utbildningsförvaltningen
Stockholms stad

Torleif Falk
Stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret
Stockholms stad

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör, stadsdelsförv. Rinkeby-Kista
Stockholms stad

Robin Rushdi Al-sálehi
Entreprenör social hållbarhet, Hemsö

Ylva Åborg
Arkitekt SAR/MSA
Utsedd av Sveriges Arkitekter

Tor Lindstrand
Arkitekt SAR/MSA
Utsedd av Sveriges Arkitekter

Tävlingssekreterare:
Julia Hertzman arkitekt SAR/MSA
Sveriges Arkitekter

Tävlingsfunktionär:
Alma Engström, upphandling SISAB
alma.engstrom@sisab.se