Pyttebron i Ängelholm.

Projekttävling i två steg för ny bro i Ängelholm

Nu har steg ett i tävlingen avslutats och juryn har beslutat om vilka förslag som ska gå vidare till steg två.

Juryn har träffats vid fyra tillfällen och tycker att inkomna tävlingsförslag visar på både kompetens och på ett stort engagemang i gestaltandet av en ny bro över Rönne å. De har beslutat om vilka förslag som ska gå vidare till steg två. Urvalet har gjorts utifrån en helhetsbedömning av förslagen som baseras på utvärderingskriterierna i programmet. De fyra utvalda teamen har fått meddelande om att de har gått vidare. Juryn vill tacka alla som medverkat i steg ett för deras förslag.

Nästa steg

Steg två av tävlingen startar den 1 september, förslag lämnas in för bedömning senast den 27 oktober och resultatet meddelas den 16 december. Ett utlåtande från juryn med en allmän bedömning av tävlingen samt en detaljerad bedömning av de fyra som gått vidare till steg två, publiceras när steg två har avslutats. De utvalda teamen får ett arvode för vidare bearbetning av sina förslag. Arrangörens avsikt är att handla upp konsulttjänster för arkitektur av förslagsställaren av det vinnande bidraget.

Tävlingen anordnas av Ängelholms kommun. Den anordnas i enlighet med LOU (lagen om offentlig upphandling) i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Syfte

Tävlingens syfte är att få ett urval av flera nyskapande, utvecklingsbara och genomförbara förslag till en ny vägbro över Rönne å, där den nya bron blir ett väl gestaltat tillägg i centrala Ängelholms landskap.

Tävlingsuppgift

Tävlingsuppgiften består av:

 • Att utforma ett förslag för en ny vägbro för bil-, kollektiv-, cykel- och gångtrafik över Rönne å.
 • Att utforma brostöden med tanke på passagerna under bron, så att åpromenaden längs Rönne å kan löpa obruten. På den östra sidan innebär det att den befintliga passagen ska bibehållas och utformas i linje med den nya bron. På den västra sidan innebär det att en ny passage under bron och förbi pumphuset norr om bron, måste skapas.
 • Ta fram ett koncept för ljussättning av bron och redovisa hur den upplevs både dag och natt.

Preliminär tidplan

 • 3 maj – Start steg ett.
 • 14 juni – Sista dag för inlämning av tävlingsförslag.
 • 20 augusti – Tillkännagivande av juryns beslut.
 • 1 september – Start steg två.
 • 27 oktober – Sista dag för inlämning av tävlingsförslag.
 • 16 december – Tillkännagivande av juryns beslut.
 • Samtliga dokument, program inkl. bilagor, kommer att finnas tillgängliga på TendSign.
 • Anbud ska lämnas in via TendSign.
 • All information om tävlingen, uppdateringar etc. kommer att ske genom TendSign.

Jury

 • Robin Holmberg, ordförande kommunstyrelsen, Ängelholms kommun
 • Charlotte Engblom Carlsson, ordförande nämnden för idrott, kultur och fritid, Ängelholms kommun
 • Tomas Fjellner, ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Ängelholms kommun
 • Magnus Jonson, 2:e vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Ängelholms kommun
 • Kristina Magnusson, kommundirektör, Ängelholms kommun
 • Pernilla Theselius, stadsarkitekt, Ängelholms kommun
 • Pål Biørnstad, sivilarkitekt Lund+Slaatto arkitekter, utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Anders Lundin, broansvarig, Ängelholms kommun
 • Åsa Ehn Hillberg, landskapsarkitekt LAR/MSA
  Karavan landskapsarkitekter, utsedd av Sveriges Arkitekter

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Se alla förslag av ny bro i Ängelholm

Se alla förslag av ny bro i Ängelholm

TävlingProjekttävling om ny bro i Ängelholm
Här kan du se alla bidrag från arkitekttävlingen om den nya bron över Rönne å. Vinnaren presenteras den 16 december.