Vinnare
Tävling

Projekttävling om ny bro i Ängelholm

Publicerad: 2021-12-16

Våren 2021 bjöd kommunen in till en allmän tävling i två steg. Tävlingsuppgiften var att gestalta en ny bro över Rönne å som blir ett landmärke i staden och som sitter väl inplacerat i landskapet och på platsen så att stråken längs ån stärks.

Tävlingens första steg var idéinriktat för att identifiera utvecklingsbara koncept och gestaltningsförslag av hög kvalitet och genomfördes som en allmän tävling. Till steg två valdes fyra team ut till en inbjuden projekttävling.

I steg två fästes stor vikt vid hur de tävlande svarat på medskicken från steg ett samt vid frågan om vilket förslag som har bäst potential att utvecklas vidare på ett bra sätt i kommande genomförandeprocess.

Efter avslutad bedömning har juryn utsett Himlavalvet till vinnande förslag i tävlingen och rekommenderar förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande.

Vinnare

Himlavalvet

Atelier Entropic SL – Degree of freedom AS

 • Atelier Entropic SL: Geoffrey Eberle, arkitekt, Magdalena Mróz, arkitekt
 • Degree of Freedom AS: Gaute Mo, MSc ICCP Sivilingeniør, Fernando Ibánez MSc ICCP, Diego Velayos MSc Architect
Himlavalvet

Himlavalvet är en skickligt gestaltad bro som kombinerar en effektiv och modern bågkonstruktion med en nyskapande funktion. Den diagonalt ställda bågen knyter samman stad och park, och skapar plats för människor även upp över själva bågen. Himlavalvet lyckas kombinera den unika kvalitet som tävlingen efterfrågar med en utformning som upplevs som ett naturligt tillägg i landskapet. Brons vackra siluett i fonden av å-rummet kan komma att utgöra ett nytt visuellt landmärke och en destination. Bron erbjuder en spännande förbindelse genom Ängelholm och över Rönne å.

Andra plats

Aengil(1)

COWI – Dissing+Wittling – Arkitema

 • COWI: Jens Sandager Jensen, civilingenjör, Niels Bitsch, civilingenjör
 • Dissing+Wittling: Sofie Jürs, arkitekt, Phoebe Cowen, arkitekt, Steen Savery Trojaborg, arkitekt
 • Arkitema: Per Axelsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Oscar Samuelsson, landskapsarkitekt LAR/MSA
Aengil(1)

Förslaget utgår ifrån en omfattande platsanalys, både i tid och rum. Förslagsställarna visar på en förståelse av den speciella förutsättningen för platsen, där Rönne å delar staden i en urban och en naturpräglad del. Även åns funktioner som transportled och rekreativt rum lyfts.

Delad tredjeplats

TOPOS

Rundquist arkitekter

 • Rundquist arkitekter: Hanna Karasalo, arkitekt SAR/MSA, Wiktor Kudzin, arkitekt MSA, Henrik Rundquist, arkitekt SAR/MSA, Erik Griffiths, arkitekt SAR/MSA
 • ELU Konsult: Magnus Kollén, brokonstruktör
 • TBS, Timber Bridge Specialists: Roberto Crocetti, träbrokonstruktör, Kristoffer Ekholm, träbrokonstruktör
 • Black Ljusdesign: Alexander Cederroth, landskapsarkitekt MSA, ljusdesigner, Morad Rasheed, inredningsarkitekt AMSA, ljusdesigner
 • Nivå Landskapsarkitektur: Göran Lindberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, rådgivande
Topos

Konceptet är unikt och förslagsställarna kallar gestaltningen för ett landskapsmärke. Bron, stöden, landskapet och rörelsen vävs samman till ett. Förslaget utgår ifrån en platsanalys och med utgångspunkt i landskapet. En s-formad koppling mellan de
två parkrummen på var sida ån skapas i förslaget: denna mjuka koppling mellan Växthusparken och den mindre parken på östra sidan ger bron dess form.

Delad tredje plats

Elsa

Lyan arkitekter

 • Lyan arkitekter: Anna Schlyter, arkitekt SAR/MSA, Anna Carlsson, arkitekt SAR/MSA, Sabina Liew, arkitekt SAR/MSA
 • Cowi: Johannes Helgi Johannesson, Mustafa Aygül, rådgivande brokonstruktörer
Elsa

Förslaget Elsa har en tydlig och platsspecifik idé, som bygger på att skapa ett lekfullt och spektakulärt objekt av bron och att brons konstruktion ska vara en viktig del i uttrycket. Förslaget innehåller ett skickligt presenterat och gestaltat belysningskoncept. Elsa har förutom gestaltning av själva bron ett väl bearbetat förslag på gångbrygga på den västra sidan av ån, i fint samspel med bron och å-promenaden.

Övriga förslag

Juryn kan konstatera att intresset har varit stort för att delta i tävlingen och för att vara med och utforma Ängelholms nya bro över Rönne å. Mängden material som producerats och nivån på det inlämnade materialet är imponerande, och visar på både hög kompetens och på innovationslust.

Vinnare