Tävlingen om Falköpings stadskärna är avgjord

Nu är projekttävlingen om gestaltning av Falköpings stadskärna avgjord. Falköpings kommun anordnade tävlingen tillsammans med Svenska kyrkan Falköping och arrangerades i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Tävlingens primära syfte har varit att ta fram programskisser för fyra delar av stadskärnan:

 • Stora torget
 • Kyrkparken
 • Kopplingen mellan Stora torget och Kyrkparken
 • Tre entréplatser

Skisserna skulle på ett inspirerande sätt visa ett arkitektoniskt helhetsgrepp på platserna. Stadskärnans historiska drag skulle stärkas och landa i en nutida och karaktärsfull utformning. Rummens utformning skulle syfta till att ge människor anledning att vistas där samt ge besöksanledningar till stadskärnan.

Vinnare – Extra lagrad

Vinnande bidrag Extra lagrad av Sydväst arkitektur och landskap.

Ett starkt helhetskoncept skapas genom att stärka stråken och kopplingen mellan stadskärnans olika platser. Bidraget hanterar Stora torget, kyrkparken, entréerna och stråken på ett väl avvägt och övertygande sätt.

Ur juryns bedömning

Sydväst arkitektur och landskap

Från Sydväst arkitektur och landskap:

 • Per Andersson
 • Niklas Bosrup
 • Lina Dahlström
 • Åsa von Malortie
 • Tobias Starck
 • Ola Nielsen
 • Helen Mosseby
 • Ellen Arkander
 • Helga Eknor
 • Lina Byberg
 • Andreas Mayor

Övriga i tävlingsgruppen:

 • Frida Nordmark, belysning – Light bureau
 • Henrik Ekström, trafik – COWI
 • Olga Schlyter, kulturmiljö – Olga Schlyter kulturmiljökonsult

Rådgivare:

 • Gunnar Ericson, stadsmiljö
 • Lena Jungmark, barn och unga i staden
 • Johan Slagstedt, vegetation – Markmiljö
 • Henrik Sjöman, vegetation
 • Jonas Johansson, tillgänglighet – Mooi arkitekter

Övriga förslag

Framtidens Falköping

Framtidens Falköping av Kristine Jensen Lanskab & Arkitektur i samarbete med Liljewall Arkitekter.

Bidraget har ett starkt arkitektoniskt gestaltningskoncept och tillvaratagande av platsens kulturmiljö och historia.

Ur juryns bedömning

Kristine Jensen lanskab & arkitektur i samarbete med Liljewall arkitekter

Tävlingsgruppen:

 • Line Krath MMA
 • Anna Rämert MMA
 • Kristine Jensen MAA MDL PhD
 • Cecilia Windh
 • Andreas Johansson LAR/MSA
 • Victor Hauerslev Munch Arkitekt cand. Arch
 • Clara Kristine Guldbrandsen MMA
 • Anne Catherine Lyager Langer, Arkitekt BA. Arch
 • Rasmus B. Lassen MSA
 • Anna Eklund LAR/MSA
 • Gabriella Falk
 • Alicia Sundell

Jorden vi ärvde

Jorden vi ärvde av Karavan landskapsarkitekter i samarbete med Arkitekt Andren Fogelström.

Hållbarhet genomsyrar bidraget som helhetsgrepp och återspeglas i beskrivningen av att bjuda in landsbygden till staden genom försäljning av lokalproducerad mat och gestaltningen av Stora torget och kyrkparken.

Ur juryns bedömning

Karavan landskapsarkitekter i samarbete med arkitekt Andren Fogelström

Tävlingsgrupp:

 • Karin Danielsson LAR/MSA
 • Åsa Ehn Hillberg
 • Krisitne Ehrstedt
 • Nils Svensson
 • Sofia Arvidsson
 • Tim Andreaheim
 • Moa Andrén
 • Tove Fogelström
 • Oskar Wallin
 • Per Lundgren

Mellan himmel och jord

Mellan himmel och jord av White arkitekter.

Bidraget analyserar stadskärnan och Falköping utifrån olika sammanhang och stråk men framför allt utifrån vad som är oföränderligt, vad som förändras långsamt och vad som förändras snabbt.

Ur juryns bedömning

White arkitekter

Tävlingsgrupp:

 • Linda Ekman LAR/MSA
 • Niels de Bruin
 • Louise Didriksson
 • Anna Eklund
 • Kajsa Sperling
 • Elin Framme
 • Ebba Matz
 • Rickard Sjöberg
 • Alexander Dalbert Börefelt

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Inkomna förslag till Falköpings stadskärna

Inkomna förslag till Falköpings stadskärna

TävlingProjekttävling om Falköpings stadskärna
Det har kommit in fyra förslag till tävlingen om gestaltning av delar av Falköpings stadskärna. Se dem här.