Vinnare
Tävling

Projekttävling om Falköpings stadskärna

Publicerad: 2020-11-13

Falköpings kommun anordnar tillsammans med Svenska kyrkan Falköping en inbjuden projekttävling avseende gestaltning av delar av Falköpings stadskärna. Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Kommunen är värd för projekttävlingen och tillika upphandlande myndighet. Kommunens avsikt är att efter genomförd tävling teckna avtal om fortsatt projektering med tävlingens vinnare. Även Svenska kyrkan avser att teckna (separat) avtal med vinnaren om fortsatt projektering, avseende Svenska kyrkans mark.

Tävlingens syfte

Tävlingens primära syfte är att ta fram programskisser för fyra delar av stadskärnan:

 • Stora torget
 • Kyrkparken
 • Kopplingen mellan Stora torget och Kyrkparken
 • Tre entréplatser

Skisserna ska på ett inspirerande sätt visa ett arkitektoniskt helhetsgrepp på platserna. Stadskärnans historiska drag ska stärkas och landa i en nutida och karaktärsfull utformning. Rummens utformning ska syfta till att ge människor anledning att vistas där samt ge besöksanledningar till stadskärnan.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska lämnas via Tendsign, senast 2021-01-08. Frågor rörande projekttävlingen ställs via TendSigns funktion för frågor och svar.

Jury

Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av 10 personer, dels representanter från Falköpings kommun och Svenska kyrkan Falköping samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. Jäv får inte föreligga.

 • Adam Johansson, kommunalråd.
 • Ingvor Bergman, oppositionsråd.
 • Erna Pezic, stadsbyggnadschef, juryordförande.
 • Fredrik Johansson, gatuchef.
 • Amelie Sandström, kommunarkitekt FPR/MSA.
 • Magnus Sundén, näringslivschef.
 • Maria Wallengren, kultur- och fritidschef.
 • David Einarsson, Fastighetschef, Svenska kyrkan Falköping.
 • Liv Sonntag, Landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter.
 • Sofia Calles, Landskapsarkitekt LAR/MSA, BOGL Köpenhamn, utsedd av Sveriges Arkitekter.

Juryn kommer rådfråga en referensgrupp bestående av en blandning av verksamma aktörer i stadskärnan, ungdomar och medborgare avseende frågor som rör deras kompetens- och kunskapsområden.

Tävlingssekreterare: Josef Karlsson, planarkitekt, Falköping. Tävlingsfunktionär: Pär Gunnarsson, Upphandlingsjurist, Upphandlingsenheten, Skövde kommun.

Tävlingsprogram

Ett tävlingsprogram är under framtagande och kommer att publiceras vid tävlingens start.

Preliminär tidplan

 • Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan:
  2020-12-15
 • Sista dag för svar i samband med intresseanmälan:
  2020-12-22
 • Sista dag för inlämning av intresseanmälan:
  2021-01-08
 • Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att tävla: februari 2021.
 • Inlämning av tävlingsförslag: april 2021
 • Tillkännagivande av juryns beslut: juni 2021

Vinnare