Vinnaren av projekttävlingen: Design av linbana i Göteborg

New Beacons Lindholmen

Vinnare av den inbjudna designtävlingen om utformning av torn och stationer för en planerad stadslinbana i Göteborg är förslaget New Beacons av UNStudio och Kjellgren Kaminsky Architecture. Tävlingen arrangerades av Göteborgs Stads trafikkontor och genomfördes i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Ur juryns motivering: ”New Beacons” är ett förslag där poesi och lekfullhet kombineras med flexibilitet och utvecklingsbarhet. Tornen är lätta och genomsiktliga och lånar sitt uttryck från hamnens och sjöfartsstadens formspråk med en säker retorik. Förslagsställaren refererar också till dansande kroppar i rörelse och konstruktionen är lätt avläsbar i dess gestaltning i ett intrikat fackverk som genom sin subtila vridning kommer att upplevas olika beroende på varifrån man betraktar det.

Ladda ned hela juryutlåtandet

Deltagande arkitektkontor:
• BIG
• White
• UNStudio
• WilkensonEyre

Juryn bestod av:
Lena Dübeck, landskapsarkitekt LAR/MSA, Göteborgs Stad trafikkontoret, juryns ordförande
Birgitta Lööf, arkitekt SAR/MSA, bitr stadsbyggnadsdirektör Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret
Eva Tenow, landskapsarkitekt LAR/MSA, projektledare Lindholmen Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret
Carolina Lundberg, arkitekt SAR/MSA, Infraavdelningen Västtrafik AB
Stefan Ekman, civ ing VoV Infrastrukturchef Västtrafik AB
Jan Enfors, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Anna Söderberg, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Juryns sekreterare har varit Elisabet Elfström landskapsarkitekt LAR/MSA, Sveriges Arkitekter.
Trafikkontorets huvudprojektledare för tävlingen har varit Per Bergström Jonsson och Patrik Nolbeck var tävlingsfunktionär.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Tävlingsförslagen till projekttävlingen: Design av linbana i Göteborg

Tävlingsförslagen till projekttävlingen: Design av linbana i Göteborg

TävlingProjekttävling – design av linbana i Göteborg
Göteborg Stads trafikkontor har under våren genomfört en prekvalificering för en projekttävling avseende design av en ny linbana som en del av stadens kollektivtrafik. Den 16 oktober var sista dagen för de deltagande teamen att lämna sina förslag och bedömningsarbetet har nu påbörjats. Se tävlingsbidragen här