Projekttävling: Design av linbana i Göteborg - Sveriges Arkitekter

Vinnare: New Beacons Lindholmen

Göteborg Stads trafikkontor har under våren genomfört en prekvalificering för en projekttävling avseende design av en ny linbana som en del av stadens kollektivtrafik. Den 16 oktober var sista dagen för de deltagande teamen att lämna sina förslag och bedömningsarbetet har nu påbörjats.

Vinnaren av tävlingen hittar du här

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury utsedd av Göteborgs Stad bestående av:
Lena Dübeck, landskapsarkitekt LAR/MSA Göteborgs Stad trafikkontoret juryns ordförande
Birgitta Lööf, arkitekt SAR/MSA bitr stadsbyggnadsdirektör Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret
Eva Tenow, landskapsarkitekt LAR/MSA projektledare Lindholmen Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret
Carolina Lundberg, arkitekt MSA Team tidiga skeden Västtrafik AB
Stefan Ekman, Västtrafik AB
Jan Enfors, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Anna Söderberg, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är stöd till Göteborg stad som jurysekreterare samt med processtöd under tävlingsfasen.