Göteborgs stad Trafikkontoret, Göteborg

Göteborgs Stad Trafikkontoret inbjuder arkitekt- och ingenjörsteam till prekvalificering för projekttävling avseende design av linbana. Projekttävlingens syfte är att få fram ett väl gestaltat, genomförbart och utvecklingsbart funktionellt koncept för designen av Göteborgs linbaneanläggning. Tävlingen syftar även till att upphandla design- och utformningsstöd under projekteringsfasen.

Referensnummer: 859/17
Registrering och intresseanmälan sker via opic.com

Sista ansökningsdag:
2017-04-18

Inbjudan till prekvalificering Design av linbana i Göteborg