Projekttävling: Design av linbana i Göteborg - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Göteborgs stad Trafikkontoret, Göteborg

Göteborg Stads trafikkontor har under våren genomfört en prekvalificering för en projekttävling avseende design av en ny linbana som en del av stadens kollektivtrafik. De fem utvalda teamen arbetar nu med att sammanställa tävlingsförslag med inlämning den 16 oktober 2017. Tävlingen beräknas avgöras och bli offentliggjord i februari 2018.

Ladda ned tävlingsprogrammet här

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury utsedd av Göteborgs Stad bestående av:

Lena Dübeck, landskapsarkitekt LAR/MSA Göteborgs Stad trafikkontoret juryns ordförande
Birgitta Lööf, bitr stadsbyggnadsdirektör Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret
Eva Tenow, projektledare Lindholmen Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret
Carolina Lundberg, Team tidiga skeden Västtrafik AB
Stefan Ekman, Västtrafik AB
Jan Enfors, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Anna Söderberg, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är stöd till Göteborg stad som jurysekreterare samt med processtöd under tävlingsfasen.