Prekvalificeringen avgjord – kvarteret Kromet i Göteborg - Sveriges Arkitekter

Nu är prekvalificeringen avgjord och följande fyra arkitektteam är utvalda att delta i det parallella uppdraget i kvarteret Kromet:

  • Dorte Mandrup, Bisgaard Landscape, Ramböll
  • Helen & Hard, BSK, Funkia, création holz, ELU
  • Henning Larsen, Kanozi, Mandaworks, Eliath, Sweco
  • Sunnerö, Urbio, Cowi

Teamen erbjuds nu möjlighet att delta i det parallella uppdraget där avsikten är att det vinnande teamet vidareutvecklar sitt förslag med en projektering 2020 inför byggstart under 2021.

Vinnande team ska ha förmåga att utifrån gedigen erfarenhet men också ett innovativt förhållningssätt beakta de för Vasakronan viktiga aspekterna i den fortsatta processen; kvalitet, teknik, genomförande, ekonomi och hållbarhet.

Slutredovisning sker 2020-01-30.

Totalt kom 43 intresseanmälningar in.