Vinnande bidrag utsett till kvarteret Kromet i Göteborg

Det vinnande förslaget Kronan av Team Dorte Mandrup, Bisgaard Landscape, Ramböll.
Det vinnande förslaget Kronan av Team Dorte Mandrup, Bisgaard Landscape, Ramböll.

Förslaget Kronan av Team Dorte Mandrup, Bisgaard Landscape, Ramböll är det bidrag som gick vinnande från det parallella uppdraget som genomförts för kvarteret Kromet i Lilla Bommenområdet.

Vasakronan i Göteborg bjöd in till prekvalificering inför parallella uppdrag avseende ny byggnad för kontor och bostäder i kvarteret Kromet i Göteborg. Uppdraget utfördes i samarbete med Göteborgs stad och Sveriges Arkitekter. Totalt kom 43 intresseanmälningar in. Efter en prekvalificeringsprocess utsågs fyra team som inbjöds delta i parallella uppdrag.

Ur bedömningsgruppens motivering:

Dorte Mandrup visar prov på elegant hantering av volymerna där förslaget lyckas med att på samma gång vara både storskaligt och småskaligt och därigenom ansluter till staden och landskapet. Basen, en lätt glasfot, kommunicerar öppenhet och tillgänglighet och bär en krona av trä med en enhetlig och raffinerad träfasad där glasytor bidrar med intressanta skuggeffekter.

Bakrund och syfte

Lilla Bommen har alltid varit ett aktivt och livfullt hamnområde mitt i centrala Göteborg. En mötesplats dit människor kommit för att umgås, köpslå och arbeta. Här har man tagit del av resten av världen och självklart ska det vara så även i framtiden. När Vasakronan nu utvecklar Lilla Bommen till en fullständig och komplett stadsdel omfamnas dess historia och platsen utvecklas till en levande, färgstark och annorlunda stadsdel. En plats som välkomnar och reflekterar världen runtomkring, där saker görs med en twist, där du kan förvänta dig det annorlunda.

Syftet med det parallella uppdraget har varit fördjupad kunskap och förslag för Vasakronans nästa etapp i Lilla Bommen. Det förslag som bedömningsgruppen har funnit bäst uppfylla programmet för det parallella uppdraget skall utgöra utgångspunkt för fortsatt utveckling och projektering inför en byggstart under 2021. Vasakronan avser att upphandla teamet som utvecklat detta förslag i det parallella uppdraget för fortsatt uppdrag att bearbeta förslaget.

Bedömningsgruppen har bestått av:

  • Magnus Tengberg, affärsområdeschef fastighetsutveckling, Region Göteborg, Vasakronan
  • Mats Enander, fastighetsutvecklare, Region Göteborg, Vasakronan
  • Daniel Jighede, uthyrningschef, Region Göteborg, Vasakronan
  • Stefan Eriksson, projektchef, Region Göteborg, Vasakronan
  • Björn Siesjö, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt, Göteborgs Stad
  • Niklas Källqvist, arkitekt SAR/MSA, bygglovsavdelningen, Göteborgs Stad
  • Fredrik Kjellgren, arkitekt SAR/SIR/MSA, Kjellgren Kaminsky
  • Inga Varg, arkitekt SAR/MSA, Varg arkitekter, ordförande Stockholms Skönhetsråd

Bedömningsgruppens ordförande är Magnus Tengberg. Processledare Ulrika Nero, arkitekt SIR/MSA Sveriges Arkitekter.

Läs mer på Vasakronans webbplats

Ladda ner utlåtandet (PDF)

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag