Vinnande bidrag utsett till GotlandsHems nya huvudkontor

Det vinnande förslaget Välkummen heim av In Praise of Shadows Arkitektur.
Det vinnande förslaget Välkummen haim av In Praise of Shadows Arkitektur.

Efter avslutad bedömning har juryn utsett bidraget ”Välkummen haim” av In Praise of Shadows Arkitektur, Waugh Thistleton Architects, LAND Arkitektur, Bjerking och WRS till vinnare i arkitekttävlingen om GotlandsHem nya huvudkontor.

Tävlingen arrangerades av AB GotlandsHem i samarbete med Sveriges Arkitekter och föregicks av en öppen prekvalificering.

Vinnande förslag

Välkommen haim (PDF)
In Praise of Shadows Arkitektur
Waugh Thistleton Architects
LAND Arkitektur
Bjerking
WRS

Ur juryns motivering:

Förslaget presenterar en helhetsgestaltning och komposition som på ett övertygande sätt åstadkommer en inbjudande mötes- och arbetsplats. Byggnaderna, i intim skala, är en innovativ tolkning av småstadskvarteret som på ett fint sätt bidrar till den framväxande stadsdelen. Volymer som samspelar med sin omgivning, med ett uttryck av vänlighet, värme och öppenhet. Det halvöppna kvarteret orienterar sig runt den inbjudande trädgården och torgytan vilket ger en fin rumslig ordning och har potential att bli en mötesplats. Ytorna kan användas under olika årstider och väderlekar tack vare väderskyddade sittplatser som ger förutsättningar för ökad utevistelse.

Bedömningen har gjorts av en samlad jury bestående av:

  • Elisabeth Kalkhäll, VD GotlandsHem
  • Christian Hegardt, Arkitekt SAR/MSA, Stadsarkitekt Region Gotland
  • Cia Heldtander Färnlöf, Arkitekt SAR/MSA, VD Visbyark
  • Markus Westerén, Byggnadsingenjör SBR, KA GotlandsHem
  • Göran Andersson, Byggnadsingenjör SBR, KA Visbyark
  • Nina Sahlin, Chef bovärdar, Trädgårdsmästare, GotlandsHem
  • Jon Rytterbro, Kvalitets- och hållbarhetsansvarig, GotlandsHem
  • Oskar Ivarsson, Landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
  • Mattias Palme, Arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Tävlingsfunktionärer: Bo Bandelin och Agneta Blommark, GotlandHem

Juryns ordförande är Elisabeth Kalkhäll. Processledare för juryarbetet: Ulrika Nero, arkitekt SIR/MSA Sveriges Arkitekter.
Sekreterare: Helena Olofsson och Daniel Baumgardt.

Läs tävlingsutlåtandet här (PDF)

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Förslag – Atrium

Förslag – Atrium

TävlingPrekvalificering – nybyggnad av Gotlandshems arbetsplats
Se förslaget (PDF)
Förslag – Goda grannar

Förslag – Goda grannar

TävlingPrekvalificering – nybyggnad av Gotlandshems arbetsplats
Se förslaget (PDF)