Park, kanal och kaj på Alderholmen i Gävle

Gävle kommun genomförde en inbjuden formgivningstävling i slutet av 2004 för utformningen av utemiljöer på Alderholmen.

Sol, vind och vatten av Temagruppen Sverige utsågs till vinnare.

På Alderholmen i Gävle planeras nya bostäder genom arkitekttävlingen Bostäder på Alderholmen. I och med detta hölls även en tävling om utformningen av Alderholmens park, kanal och kaj.

Övriga förslag och deltagare

Hyoukai av Landskapslaget, Michael Hallbert ljusdesign och KFS anläggningskonstruktörer.
Allez allez av Nivå landskapsarkitektur.
Café å lä av White arkitekter.

Tävlingsjury

Carina Blank
Lars Skogsberg
Elisabet Jonsson
Emma Nordebo
Alrik Alfredsson
Bengt Anefall
Gunnar Ericson

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande
Bostäder på Alderholmen