Tävling

Bostäder på Alderholmen i Gävle

Publicerad: 2014-08-14

AB Gavlegårdarna genomförde en inbjuden arkitekttävling i slutet av 2004 om bostäder på Alderholmen i Gävle.

Vägskäl av Södergruppen arkitektkontor utsågs till vinnare.

Projektet omfattade 40–50 lägenheter och White arkitekter hade innan tävlingen tagit fram ett gestaltningsprogram som gav instruktioner till tävlingsdeltagarna.

Övriga förslag och deltagare

Kaffe med dopp av Sweco FFNS
One Size Fits All av Wilhelmson arkitekter
Tätt tillsammans av Brunnberg & Forshed arkitektkontor

Tävlingsjury

Jan Hugg
Bo Bäckström
Anneli Nilsson
Susanne Persson
Ulf Gavlefors
Bengt Anefall
Elisabet Jonsson
Lars Skogsberg
Johannes Tovatt

Mer information

Juryutlåtande
Tävlingen “Park, kanal och kaj på Alderholmen”