Parallellt uppdrag för Centralstationen i Stockholm – fyra team har valts ut

Ett femtiotal arkitektteam anmälde sitt intresse och fyra team har valts ut för den prestigefyllda uppgiften. Intresset har varit mycket stort från hela världen.

De fyra utvalda arkitektteamen får en ytterst komplex uppgift. Genom ett så kallat parallellt arkitektuppdrag ska de ge förslag på hela planområdets struktur, funktioner och övergripande gestaltning. Områdets fysiska förutsättningar, det faktum att 80 procent av Sveriges järnvägstrafik trafikerar stationen, samt riksintressena för kulturmiljövården och kommunikation är viktiga ingångsvärden för uppdraget.

– Teamen har valts med omsorg utifrån sina kompetenser, deras inlevelse och förståelse för det specifika uppdraget samt teamens organisation och samverkansstruktur, säger Anna Bergström, ansvarig för det parallella uppdraget på Jernhusen.

Teamen är:

  • CF Møller Architects, Elding Oscarson, Warm in the Winter, AJ Landskap och Atkins.
  • Foster + Partners, Marge Arkitekter, LAND Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders, och TAM Group.
  • KCAP, Neutelings Riedijk Architects, Arcadis, Ahrbom & Partner, Landskapslaget och Iterio.
  • Snøhetta, 3XN, GXN och ARUP

Tidsplan

I mitten av februari startar det parallella uppdraget formellt och sedan har teamen ett intensivt arbete framför sig. Det utförs självständigt utifrån ett programunderlag och i dialog med bedömningsgruppen där representanter från Jernhusen, Stockholms Stad och Trafikverket ingår.

De slutliga förslagen ska levereras efter sommaren. Bedömningsgruppen utser sedan det förslag som ska utgöra grunden för fortsatt arbete med samrådshandlingarna och därmed även det team som kommer att arbeta vidare med Jernhusen under den första etappen av detaljplanens genomförande.

Kontaktpersoner

Om Jernhusen

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 149 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 17,7 miljarder kronor.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag