Kvarteret Kromet i Göteborg – fyra team i parallella uppdrag

Följande fyra arkitektteam deltar i det parallella uppdraget i kvarteret Kromet:

Dorte Mandrup, Bisgaard Landscape, Ramböll

Kromet blir Kronan

Team Dorte Mandrup, Bisgaard Landscape, Ramböll presenterar en dynamisk ikonisk framtida byggnad som för tankarna till en träkrona. Basen erbjuder funktioner som ”surdegshotell, cykelreparatör, juicebar, specialiserade restauranger med snabb- och långsam mat av hög kvalitet, kaffebarer, vintage med mera. ” Ovanpå basen en träkrona som för kontor och bostäder av olika storlekar och typologier. Förslaget bygger på återanvändning av tidigare byggnads material och en hållbarhetscertifiering enligt Leed. Konstruktion och fasad av trä.


Helen & Hard, BSK, Funkia, création holz, ELU

Co Exist

En av de största träbyggnaderna i världen med plats för co-work, co-live och co-exist. Flexibla, stora kontorsplan och varierade boendeformer samt ett fokus på att skapa en mångfald av mötesplatser. Formen ger en hybrid av ett stadskvarter och två torn. Genom att kombinera dessa två typologier uppnår man stora sammanhängande planer för kontor i den nedre delen och attraktiva lägenheter med god solexponering i tornen. Det är några av idéerna som presenteras av Team Helen & Hard, BSK, Funkia création holz, ELU.


Henning Larsen, Kanozi, Mandaworks, Eliath, Sweco

The Grow: Ett strå vassare

Så namnger Team Henning Larsen, Kanozi, Mandaworks, Eliath, Sweco sitt bidrag.  De låter Kromet tillsammans med Läppstiftet skapa en karaktäristisk silhuett till staden. Kromet får sticka ut och sträcka ut och tar tillbaka naturen till staden och hamnen i sin gestaltning. Stomme i massivt trä. Det urbana vardagsrummet blir hjärtat i huset och utformat som ett landskap med stigar och platåer från bron till kajen. Kromet rymmer coworking, kontor, bostäder och terrasser.


Sunnerö, Urbio, Cowi

Kajpark och urbana ekotjänster

Team Sunnerö, Urbio, Cowi presenterar ett förslag där urbana ekotjänster och återbruk spelar huvudrollen. Här presenteras en grön kajpark, en dagvattenpark under Hisingsbron där dagvattnet synliggörs innan det, renat genom växtbäddar, släpps ut i Göta Älv, växthus, takterrasser och en broterrass. Här kan staden upplevas från ett nytt perspektiv och många nya, annorlunda platser skapas. Stommen byggs i trä.


Teamen erbjuds nu möjlighet att delta i det parallella uppdraget där avsikten är att det vinnande teamet vidareutvecklar sitt förslag med en projektering 2020 inför byggstart under 2021.

Vinnande team ska ha förmåga att utifrån gedigen erfarenhet men också ett innovativt förhållningssätt beakta de för Vasakronan viktiga aspekterna i den fortsatta processen; kvalitet, teknik, genomförande, ekonomi och hållbarhet.

Bedömningsarbete pågår.

Totalt kom 43 intresseanmälningar in.

Läs mer på Vasakronans webbplats.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Vinnande bidrag utsett till kvarteret Kromet i Göteborg

Vinnande bidrag utsett till kvarteret Kromet i Göteborg

TävlingParallellt uppdrag – kvarteret Kromet i Göteborg
Förslaget Kronan är det bidrag som gick vinnande från det parallella uppdraget som genomförts för kvarteret Kromet i Lilla Bommenområdet.