Parallellt uppdrag om NK-kvarteret i Göteborg

Hufvudstaden inbjuder till prekvalificering inför parallella uppdrag för utveckling av NK-kvarteret. Samarbete sker med Göteborgs stad och Sveriges Arkitekter.

Göteborg står inför en kraftig expansion. Det finns ett behov att utveckla den historiska kärnan med dess unika kvaliteter till att bli en tillgång för hela staden och regionen när staden växer. Kvarteret Värnamo ingår som en del av sydöstra city inom stadsdelen Vallgraven. Byggnadsnämnden har beslutat att inleda detaljplaneläggning för NK-kvarteret. Planläggningen innebär en fortsatt utveckling av hela kvarteret, med i huvudsak handel och kontor.

Om det parallella uppdraget

Det parallella uppdragets syfte är:

  • Att genom en bred belysning få fram högkvalitativa förslag till om- och påbyggnad av NK-kvarteret utifrån program.
  • Att resultatet av det parallella skall kunna ligga till grund för detaljplaneläggning och den fortsatta planprocessen och för framtagande av förslag till samrådshandling.
  • Att välja en konsult/team att anlita som samarbetspartner för det fortsatta arbetet fram till en detaljplan som kan vinna laga kraft. Ambitionen är att utvald konsult/team kan erbjudas fortsatt arbete med framtagande av program- och systemhandlingar.

Viktiga datum (preliminärt)

  • Inlämning av intresseanmälan, 23 september 2020
  • Utvärderingsperiod plus intervjuer, september/oktober 2020
  • Slutlig version av programmet, oktober/november 2020
  • Startmöte med utvalda kontor, 14 januari 2021
  • Uppdragsperiod, januari–juni 2021
  • Inlämning och slutredovisning, 8 juni 2021
  • Start planläggning, september 2021

Frågor under prekvalificeringstiden kan ställas via e-post till Dick Hedman, ombud Hufvudstaden (processledning och projektledning), eller till Sophia Alvåg, ombud Stadsbyggnadskontoret.

Mer information hittar du i inbjudan:

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Parallellt uppdrag i Göteborg – fyra kontor har valts ut

Parallellt uppdrag i Göteborg – fyra kontor har valts ut

TävlingParallella uppdraget om NK-kvarteret i Göteborg avgjord
Hufvudstaden bjöd in till prekvalificering inför parallella uppdrag för utveckling av NK-kvarteret. Nu har fyra kontor valts ut.