Parallellt uppdrag i Göteborg – fyra kontor har valts ut

Hufvudstaden bjöd in till prekvalificering inför parallella uppdrag för utveckling av NK-kvarteret. Nu har fyra kontor valts ut.

Hufvudstaden AB och Stadsbyggnadskontoret har den 19 november 2020 i samverkan och efter utvärdering beslutat att välja följande fyra kontor för genomförande av parallella uppdrag NK-kvarteret i Göteborg:

Startmöte: Torsdag 14 jan 2021. Uppdragsperiod januari – juni.

Stort tack till alla för er intresseanmälan och det arbete ni lagt ner på att arbeta fram ett väl genomarbetat material utifrån de önskemål och krav vi beskrivit i vår inbjudan till prekvalificering. Vi har fått en mycket bra respons och resultat som svar på vår inbjudan

Totalt inkom 35 sycken intresseanmälningar, en blandning av stora, mellanstora och små/mindre kontor/team. Samtliga 35 intresseanmälningar har nu utvärderats och bedömts utifrån de kriterier som vi beskrivit i inbjudan.

Efter en sammanvägd bedömning av inlämnat material inbjöds tio kontor till intervjuer. Vårt syfte med intervjuerna var att få en fördjupad bild av den intresseanmälan som lämnats in vad gäller uppdragsorganisation, programförklaring, samarbete/samverkan och förståelse för uppdraget samt vilja och engagemang. Intervjuerna har hjälpt oss att slutligen göra den sammanvägda bedömningen och välja de fyra kontor som bäst motsvarar det parallella uppdragets syfte och övriga bedömningskriterier.

Utifrån rådande omständigheter, corona, så genomfördes samtliga intervjuer som Teamsmöten mellan 2–6 november.

Uppdraget sker i samarbete sker med Göteborgs stad och Sveriges Arkitekter.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Parallellt uppdrag om NK-kvarteret i Göteborg

Parallellt uppdrag om NK-kvarteret i Göteborg

TävlingParallella uppdraget om NK-kvarteret i Göteborg avgjord
Hufvudstaden inbjuder till prekvalificering inför parallella uppdrag för utveckling av NK-kvarteret. Samarbete sker med Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret och Sveriges Arkitekter.