Första pris / First Price: Sida vid Sida

 

1a_Sida-vid-sida_1_webb

Den allmänna arkitekttävlingen för ett nytt kulturhus i Skellefteå vanns av White Arkitekter genom Robert Schmitz och Oskar Norelius, Sverige, med förslaget Sida vid Sida.

Juryns motivering i sammanfattning:

SIDA VID SIDA är ett elegant och tilltalande hus, uppbyggt av enkla volymer, som väl sammanfogar programmets olika delar till en fungerande enhet, där alla verksamheter får en tydlig identitet sida vid sida, samtidigt som de utmanas till nya samarbeten genom flexibla ytor att utnyttja gemensamt.
Hotellet placeras mitt i kvarteret och ges en tydlig egen volym, samtidigt som det genom sitt centrala läge bildar en samlande kraft i huset.
Byggnaden ges två bottenvåningar, med direkta entréer från norr och söder utan lutande plan och ramper, vilket ger stor tillgänglighet och flexibilitet. I husets foajé i söder placeras en stor inbjudande ”Kulturtrappa” som kommer att bli en central mötesplats för alla generationer.
Byggnaden utstrålar lokal förankring genom sin trä-karaktär där träet ger identitet till byggnaden. Förslaget uttalar en ambition om träbyggnadsinnovation och har förutsättningarna att bli ett fint inslag i samtida träarkitektur. Bärande trä kompletteras av dragelement i stål och en fasad i glas, genom vilket trästrukturen framstår väl synlig. Huset blir tydligt och stilrent i sitt uttryck och enkelt att underhålla, samtidigt som det genom sin lättillgänglighet och uppbyggnad i system utstrålar ett slags ”kulturverkstad” – en plats för möten och produktion, mitt i staden.

SIDA VID SIDA is elegant and appealing, an assembly of simple volumes, combining the different parts of the competition brief into one entity where all activities get a strong identity side by side, at the same time as they are challenged to new collaborations through the common flexible space for joint use. The hotel is well integrated in the center of the block as a volume of its own, creating a positive assembling force in the building.
The building is made accessible and flexible for all by the two ground floors with two direct entrances, one from the north and one from the south, as a result, no ramps or tilting floors obstruct. In the entrance foyer in the south, a huge inviting stair “Cultural staircase” creates a central meeting point for all generations. The building expresses a local character through the wood which gives the building identity. The proposal projects an innovative wood ambition which creates an elegant contribution to contemporary wooden architecture. The wooden construction with supplementary iron pulling, visible through transparent glass façade, makes the wooden structure even more present. The building projects an explicit and slick expression and will be simple to operate and maintain. At the same time through the expressing of accessibility and a readable construction a “workshop for culture”- a place for meetings and production in the heart of the city.

Förslagsställare/Contestants: White Arkitekter genom Robert Schmitz och Oskar Norelius, Sverige
Medarbetare/Collaborators: White Arkitekter genom Robert Schmitz och Oskar Norelius. Medarbetare: Axel Bodrus Wolgers, Anders Johnsson, Björn Vestlund, Marta Bohlmark
Landskap/Landscape: Karl Tyrväinen
Konstruktör/Construction: Florian Kosche och Sandra Heese Elbe
Miljö/Environment: Sarah Dahman Meyersson.
Bilder/Pictures: Katharina Björlin Wiklund, Robert Niziolek

SIDA VID SIDA, hela förslaget

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Övriga förslag/Other proposals

Övriga förslag/Other proposals

TävlingAllmän arkitekttävling för ett nytt kulturhus i Skellefteå
Icke belönade förslag i den allmänna tävlingen om nytt kulturhus i Skellefteå. Sammanlagt kom 55 förslag in, varav en tredjedel från andra länder än Sverige. En övervägande andel kom från etablerade arkitektföretag, men en fjärdedel var förslag från arkitekter som bildat nya konstellationer.
Omnämnanden/Special mentions

Omnämnanden/Special mentions

TävlingAllmän arkitekttävling för ett nytt kulturhus i Skellefteå
Fem förslag fick omnämnanden i den allmänna tävlingen om ett nytt kulturhus i Skellefteå: Kulturhuset där det sker; Rivertale; Röda huset; Soltrappan; Stjärnan 6475.
Andra pris/Second Price: Möjligheternas hus

Andra pris/Second Price: Möjligheternas hus

TävlingAllmän arkitekttävling för ett nytt kulturhus i Skellefteå
Andra pris i den allmänna tävlingen om ett nytt kulturhus i Skellefteå gick till Filip Lipinski, Juras Lasovsky, Hanna Johansson, Sverige, med förslaget Möjligheternas hus.