Andra pris/Second Price: Möjligheternas hus

2_mojligheternas-hus_web

Andra pris i den allmänna tävlingen om ett nytt kulturhus i Skellefteå vanns av Filip Lipinski, Juras Lasovsky, Hanna Johansson, Sverige, med förslaget Möjligheternas hus.

Juryns motivering i sammanfattning:

MÖJLIGHETERNAS HUS är ett visionärt förslag och en inbjudande byggnad, där de olika verksamheterna får tydliga identiteter samtidigt som helheten ges en uttrycklig egen form. Volymerna trappar sig upp från söder mot norr, som en våg som stiger uppåt.
Huset skapar en känsla av både vardaglig trevnad och fest – träarkitekturen i strama, vinklade volymer, får ljus och liv genom de ljusinsläpp som bildar slitsar i mötet dem emellan.
Även om verksamheterna är tydligt definierade egna volymer, är de placerade utspritt på flera våningsplan i huset. Det komplicerar framtida samverkan dem emellan.
Förslaget är lockande, men brister vad gäller flexibla, större ytor att samutnyttja och lyckas inte helt övertyga. Detta trots att huset som helhet är mycket tilltalande och utstrålar både ett kulturhus att använda och att välkomnas av och bildar ett starkt landmärke i stadens centrum.

MÖJLIGHETERNAS HUS is a visionary proposal and an inviting building, where the different activities have clear identities, as well as unity isd expressed in a strong and unique form . Volumes are stepping up from the south to the north , like a wave that rises upward.
The building creates an atmosphere of the daily comfortable life combined with celebration in its form – originating from the elegant wooden architecture, shaping tilted volumes, allowing light to slip in and creating interior life where the volumes connect.
The functions all have their own volumes, it seems, but as they partly are sectioned to more than one floor, the sectioning do compromise the real functional needs and possibility to collaborate.
The proposal is compelling but it reveals disadvantages regarding flexible, larger areas of joint use and fails to fully convince the jury. This despite the fact that the building as a whole is very appealing, both as a cultural centre made for use, to be welcomed by and as a strong landmark in the city center.

Förslagsställare / Contestants: Filip Lipinski, Juras Lasovsky, Hanna Johansson, Sverige.

Möjligheternas Hus, hela förslaget

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Övriga förslag/Other proposals

Övriga förslag/Other proposals

TävlingAllmän arkitekttävling för ett nytt kulturhus i Skellefteå
Icke belönade förslag i den allmänna tävlingen om nytt kulturhus i Skellefteå. Sammanlagt kom 55 förslag in, varav en tredjedel från andra länder än Sverige. En övervägande andel kom från etablerade arkitektföretag, men en fjärdedel var förslag från arkitekter som bildat nya konstellationer.
Omnämnanden/Special mentions

Omnämnanden/Special mentions

TävlingAllmän arkitekttävling för ett nytt kulturhus i Skellefteå
Fem förslag fick omnämnanden i den allmänna tävlingen om ett nytt kulturhus i Skellefteå: Kulturhuset där det sker; Rivertale; Röda huset; Soltrappan; Stjärnan 6475.
Första pris / First Price: Sida vid Sida

Första pris / First Price: Sida vid Sida

TävlingAllmän arkitekttävling för ett nytt kulturhus i Skellefteå
Den allmänna arkitekttävlingen för ett nytt kulturhus i Skellefteå vanns av White Arkitekter genom Robert Schmitz och Oskar Norelius, Sverige, med förslaget Sida vid Sida.