Kulturkorgen vann tävlingen om kulturhus i Bergsjön

Bland fyra utvalda team i arkitekttävlingen om ett kulturhus i Bergsjön har juryn enhälligt valt Kulturkorgen av Sweco Architects. Vinnaren offentliggjordes vid en ceremoni på Rymdtorget, där kulturhuset ska placeras, den 28 april. Projektet beräknas påbörjas i september 2018.

Juryns motivering: “Kulturkorgen tar ett starkt rumsligt grepp om platsen och omgivningen med en egen identitet i uttrycket som genomsyrar förslagets alla delar. Byggnaden uppfattas som inbjudande och tillåtande med ett lekfullt anslag och bedöms tillsammans med torget kunna ge Bergsjön och Rymdtorget ett mervärde och verka som en samlande mötesplats. Förslaget övertygar i sitt engagemang och förståelse för platsen.”

Beslutet att bygga ett nytt kulturhus vid Rymdtorget i Bergsjön togs av Göteborgs kommunfullmäktige 2013. Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg och Higab driver gemensamt projektet. Samma år som beslutet togs inleddes en omfattande dialogprocess med intervjuer och dialogmöten. Resultatet från dessa utgjorde, tillsammans med riktlinjer som formulerats för kulturhus i Göteborg,
underlag för en förstudie.

Förstudien bearbetades vidare under våren 2016 till ett tävlingsprogram och en arkitekttävling utlystes. Fyra team valdes ut efter prekvalificering och fick gå vidare och utforma varsitt förslag, dels på gestaltning av själva kulturhusbyggnaden, dels på hur det omgivande torget ska utvecklas.

Beskrivning av förslaget

Skisser och renderingar i bildgalleriet

Ladda ned juryutlåtandet: Juryutlåtande Kulturhus Bergsjön

Genom sitt starka och samtidigt lekfulla anslag utmärker sig Kulturkorgen genom att både sticka ut och smälta in på platsen. Byggnaden placerar sig väl invid kullen och tar upp och stärker flera viktiga stråk och samband i området. Den famnar det nya torget genom sina vinklade fasader och formar det till en välkomnande plats. Kulturhuset har en höjd motsvarande tre våningar mot norr och sluttar med sitt gröna tak ner till en våning mot söder. Fasaden med huvudentrén mot torget är glasad och ger möjlighet att utifrån få inblick i vad som händer i huset.

Den totala investeringskostnaden för byggnaden är 115 miljoner kronor och för torget är 20 miljoner kronor, båda är 2020 års kostnadsnivå.

För ytterligare information, kontakta Fredrik Davidsson, fastighetsutvecklingschef på Higab