Tävling

Nytt kulturhus i Bergsjön

Publicerad: 2016-04-21

Inbjudan-prekvalificering-Kulturhus-Bergsjon160419

Göteborgs Stad har genom Higab och Park- och naturförvaltningen valt ut fyra team för deltagande i projekttävlingen för nytt kulturhus i Bergsjön. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter och i juryn ingår arkitekt SAR/MSA  Bengt Carlsson och arkitekt MAA Dorte Mandrup, professor, utsedda av Sveriges Arkitekter.

Bedömningsarbetet för nytt kulturhus i Bergsjön har påbörjats. 1 december var sista dagen för de deltagande teamen att lämna förslag i arkitekttävlingen om utformningen av Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön. Juryn kommer nu börja arbetet med att utvärdera de olika förslagen och utse en vinnare.

Medan juryns arbete pågår ställs de fyra förslagen ut för allmänheten, först på Bergsjöns bibliotek mellan 19 december och 15 januari. Därefter flyttas utställningen till Stadsbiblioteket vid Götaplatsen där den kommer att kunna ses mellan 16 januari och 12 februari. Se förslagen här nedtill.

En önskan om ett nytt kulturhus i Bergsjön har funnits mycket länge och ett flertal utredningar har genomförts i syfte att skapa en kulturell mötesplats för boende och kulturutövare i området. Syftet med tävlingen är att få fram en väl gestaltad byggnad som utgår från platsens förutsättningar och stärker det nya Rymdtorget som ett samlande nav i området. Det nya kulturhuset ska utformas så att det utvecklar och kompletterar det övriga kulturutbudet i staden. Huset ska vara en inbjudande kulturell mötesplats för föreningar och boende i stadsdelen men också locka besökare och utövare från andra delar av staden.

Mer om förutsättningar och tävlingsuppgiften i inbjudan: Inbjudan till prekvalificering Kulturhus Bergsjön.