Parallellt uppdrag – nytt krematorium i Skövde

Svenska kyrkan i Skövde bjuder in till det parallella uppdraget om Skövdes nya krematorium. Fyra arkitektkontor bjuds in att delta.

Svenska Kyrkan i Skövde bjuder in, i samarbete med Sveriges Arkitekter, fyra arkitektkontor till parallella uppdrag för gestaltning av Skövde nya Krematorium med ceremonilokal i norra delen av Skövde tätort. De inbjudna arkitektkontor var Malmström Edström, Barup & Edström, White arkitekter och AIX.

Syfte

Parallelluppdragets syfte är hitta ett arkitektkontor som bedöms ha den bästa förmågan att tillsammans med beställaren gestalta det nya krematoriet i Skövde. Uppdraget syftar även till att välja en arkitekt för det fortsatta uppdraget att projektera bygghandling i samråd med av beställaren upphandlad konsult för exempelvis K, E, VVS och mark. för projektering av krematoriebyggnaden på utförande-entreprenad och samordna projekteringen med av beställaren vald ugnsleverantör.

Tävlingsuppgiften

Uppgiften är att utforma hela byggnaden utifrån det lokalbehov och samband som finns i bilagt ytbehov. Byggnaden ska också passa in i den framtida skogskyrkogården runtom.

Översiktligt behov, ytterligare information i bilagt dokument ”ytbehov”. Behovet är resultatet av en förstudie men visar på det ungefärliga behovet av olika ytor. För verksamhetsdelen och teknikdelen är ytorna och logistiska samband redan väl utredda så den delen behöver endast anpassas till övrig del.

Arrangör

Tävlingen arrangeras av Svenska Kyrkan i Skövde i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Tidplan

 • Val av arkitekt i mitten av september 2021.
 • Projektering september 2021– maj 2022.
 • Anbud för byggnation augusti 2022 – november 2022
 • Byggstart december 2022.
 • Invigning våren 2025.

Bedömningsgrupp

Förslaget kommer att bedömas av en bedömningsgrupp bestående av följande personer:

 • Claus Clausen, stadsarkitekt i Skövde
 • Eva-Lena Öman, stadsträdgårdsmästare i Skövde
 • Martin Eriksson, kyrkoherde
 • Niclas Sjöberg, kyrkogårdschef
 • Svante Jildenhed, kyrkorådsordförande
 • Peter Erséus, extern sakkunnig, arkitekt SAR/MSA

Bedömningsgruppen kommer att rådfråga sakkunnig inom kalkyl samt ytterligare sakkunnig expertis om så anses nödvändigt. Parallelluppdragets processledare: Anna Forsberg, Sveriges Arkitekter.