Nytt krematorium i Skövde – parallellt uppdrag avgjort

Nu är det parallella uppdraget för gestaltningen av Skövde nya krematorium avgjort.

Den huvudsakliga uppgiften har varit att gestalta ett nytt krematorium, men det har också ingått att föreslå en lämplig plats för placering av byggnaden samt att skissa på den framtida begravningsplatsen.

Svenska kyrkan i Skövde har valt att gå vidare med förslaget från White arkitekter.

Vinnare

White Arkitekter

Vy mot entréplatsen

Whites krematorium är utformat med den sörjandes upplevelse i centrum och är ett vackert exempel på hur en byggnad som ger tröst kan gestaltas. Krematoriets form är enkel och avskalad, med väggar i ljust tegel som bär horisontella takskivor – i kontrast mot omgivande pelarsal av tall. Ett upphöjt sågtandat tak över ceremonilokal och ugnshall ger byggnaden en anslående siluett på håll och skapar minnesvärda rum inuti byggnaden.

Övriga team

Malmström Edström

AIX

Barup & Edström