Marktilldelningstävling för kvarteret Amfiteatern

Härmed inbjuder Norrköpings kommun till prekvalificering inför marktilldelningstävling för innovativa bostäder inom kvarteret Amfiteatern i stadsdelen Björkalund, Norrköping.

Mål och syfte

Tävlingen ska ge bostäder som:

 • producerar mer förnybar energi än vad som används under året,
 • minimerar utsläppen av CO2 och främjar cirkulära processer i arkitektur och byggande,
 • bidrar till social hållbarhet genom bostadshus som både har flexibla lägenheter till hushåll/ familjer som växer och krymper över tid och ger rum för gemensamma aktiviteter,
 • upplåts som hyresrätt. En överkomlig hyra efterstävas, så att medborgare kan efterfråga klimatsmarta och ekologiskt hållbara bostäder,
 • förmedlar bostadskvaliteter, funktioner och upplevelser av skönhet till stöd i vardagen,
 • möter utmaningarna i lokalsamhället med kreativa lösningar och nytänkande i design, byggande och förvaltning.

Preliminär Tidplan

 • Inbjudan till intresseanmälan – 2022-04-01
 • Sista dag för inlämning av intresseanmälan – 2022-04-29
 • Val av deltagare till tävlingen – Mitten maj 2022
 • Startmöte i Norrköping, – 2022-06-03
  Tävlingsprogram distribueras till deltagarna innan
 • Fråga & svar- period tävling (inkluderar semesteruppehåll) – 2022-06-03 – 2022-08-31
 • Sista dag för svar på frågor om tävlingsprogram – 2022-09-13
 • Sista dag för inlämning av tävlingsförslag – 2022-09-30
 • Tillkännagivande av juryns beslut – Mitten november 2022