Marktilldelningstävling för kvarteret Amfiteatern är avgjord

Norrköpings kommun bjöd in till marktilldelningstävling för innovativa bostäder i kvarteret Amfiteatern i stadsdelen Inre hamnen i Norrköping. Tävlingen är avslutad och jurys val blev förslaget Boroboro. Tävlingen har genomförts i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Norrköpings kommun bjöd i april 2022 in till markanvisningstävling för innovativa bostäder inom kvarteret Amfiteatern i stadsdelen Björkalund, Norrköping. Tävlingen är delfinansierad av Vinnova och har arrangerats i samarbete med Sveriges Arkitekter, Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Halmstad.

Bakgrunden till tävlingen är behovet av att utveckla innovativa lösningar för att möta hållbarhetskraven i arkitektur och byggande när Norrköping växer. För att möta samtidens utmaningar behöver kommunen också bli en drivande aktör i en lokal omställning till ett hållbart byggande.

Juryn har utsett en vinnare och rangordnat övriga inkomna förslag. Juryns utlåtande är en rekommendation inför erbjudande om marktilldelning efter erforderliga politiska beslut.

Vinnare

Förslag – Boroboro

Spridd AB, Nivå landskap och Incoord.

Bild från förslaget Boroboro. Arkitekt Spridd AB, Nivå landskap och Incoord.

Med större sammanhållna och omsorgsfullt bearbetade volymer, välavvägt inplacerade på tomten, möter bebyggelsen omgivningen på ett hänsynsfullt sätt mot Holmtorpsvägens mer offentliga karaktär, lokalgatan med dess villatomter, allmänningen norr om tomten, och i söder inkorporeras förskolan med en öppenhet mot gårdsmiljön.

Ur juryns motivering

Andra plats

Rationellt och kärleksfullt

Resona Utveckling och FOJAB arkitekter

Bild från förslaget Rationellt och kärleksfullt. Arkitekt Resona Utveckling och FOJAB arkitekter.

Kvarterets utformning har en enkelhet och en variation med gavelställda och längsgående placerade hus, vilket ger en innergård med många mindre intima rum mellan husen. Der ger också en tilltalande skala och rytm i stadsmiljön, likt enskilda villor som ska uppföras på andra sidan gatan.

Ur juryns motivering

Tredje plats

Förslag – Strå till stacken

ETC Bygg och Kaminsky Arkitektur

Bild från förslaget Strå till stacken. Arkitekt ETC Bygg och Kaminsky Arkitektur.

Ett i grunden tydligt koncept med traditionella hus med sadeltak, självklart placerade längs gatan runt kvarteret och med en centralt placerad, grön innergård. Mot Holmtorpsvägen är husen tre våningar och mot lokalgatan två våningar. Man når den enskilda bostaden via loftgång, trevåningshusen har etagelägenheter på andra våningen, vilket innebär att det inte behövs hiss.

Ur juryns motivering

Fjärde plats

Förslag – Tillsammans

ED Gruppen, Självförsörjande Hus och ARQLY

Bild från förslaget Tillsammans. Arkitekt ED Gruppen, Självförsörjande Hus och ARQLY.

Långa byggnadskroppar med olika volymer och former, definierar tomten utmed Holmtorpsvägen och allmänningen vid tomten. Det är ett intressant grepp med många smålägenheter med egna entréer mot gatan, som ett sätt att förstärka en mer offentlig sida. Mot lokalgatan placeras radhus vars skala ger en fin övergång till villorna mittemot.

Ur juryns motivering