Vinnaren i markanvisningstävlingen om kv. Garvaren utsedd!

Med jurymotiveringen ”Förslaget presenterar en utmärkt, väl genomtänkt analys av staden. Med en noga bearbetad, platsanknuten arkitektur tar förslaget förtjänstfullt fasta på Norrköpings huvudsakliga karaktärsdrag i mötet mellan Industrilandskapet och 1800-talets rutnätsstad. Byggnaden lyckas, utan att vara det minsta historiserande, nyanserat samspela med taklandskapet och stadssiluetten i en vidare bemärkelse” – är vinnaren i markanvisningstävlingen för kvarteret Garvaren förslaget ”Kamel” av Botrygg Bygg/Arkitektur + Development!

Tävlingen gällde utformning av flerbostadshus inom tomten kvarteret Garvaren intill Industrilandskapet i Norrköping. Tävlingen genomfördes på uppdrag av Norrköpings kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter. Tävlingens förutsättningar angavs i programmet och i tillhörande bilagor samt i dokument som tillhandahölls efter att startmöten hållits. Ett av de viktigaste tävlingsmålen var att stärka stadslivet i direkt anslutning till Industrilandskapet och bredda en redan befintlig mångfald av funktioner – med boende. De befintliga byggnadernas material, fasadschema, färgsättning och volymuppbyggnad var utgångspunkt, dock förespråkades ett framåtsyftande formspråk med avstamp i kommunens ledord ”respekt och fantasi.”

Läs och ladda ned det fullständiga juryutlåtandet

Deltagande team var:
Botrygg Bygg/Arkitektur + Development
Byggfast/Krook & Tjäder
Conlega/Marge Arkitekter
Mannerssons Fastighets AB/Tham & Videgård Arkitekter
Slättö Förvaltning AB/C.F Möller

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:
Martin Heidesjö, planeringsarkitekt FPR/MSA Tävlingsansvarig och juryns ordförande, Stadsbyggnadskontoret (SBK), Karin Milles Beier, arkitekt SAR/MSA Stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret (SBK), Tomas Nyström, arkitekt SAR/MSA Planarkitekt, stadsbyggnadskontoret (SBK), Björn Lunnerdal Mark- och exploateringsansvarig, (SBK), Christina Nilsson Collste, arkitekt SAR/MSA Collste arkitektur och funktion.

Juryns sekreterare var arkitekt SAR/MSA Sandra van Rooij Edfelt, Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär var Jonas Sivervik, Norrköpings kommun.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Bidrag i markanvisningstävling om kvarteret Garvaren

Bidrag i markanvisningstävling om kvarteret Garvaren

TävlingMarkanvisningstävling för Kvarteret Garvaren i Norrköpings kommun
Samtliga bidrag för markanvisningstävlingen om ny bostadsbebyggelse inom kvarteret Garvaren i Norrköping är nu inlämnade. Ta del av tävlingsbidragen här.