Markanvisning

Markanvisningstävling för Kvarteret Garvaren i Norrköpings kommun

Publicerad: 2016-11-24

Norrköpings kommun bjuder, i samråd med Sveriges Arkitekter, in till deltagande i markanvisningstävling inom kvarteret Garvaren intill Industrilandskapet i Norrköping.

oversiktsvy-kv-garvaren

Syftet med tävlingen är att stärka stadslivet i direkt anslutning till Industrilandskapet och genom boende bredda en redan befintlig mångfald av funktioner. Den nya bebyggelsen på tomten ska berika stadsmiljön, såväl funktionsmässigt som visuellt.

Norrköpings kommun avser teckna marköverlåtelseavtal med vinnande bolag. Arkitekttävlingen kommer att föregås av utvärdering av inkomna intresseanmälningar. Genom utvärderingen kommer 3-5 byggherrar utses för deltagande i fortsatt arkitekttävling.

För mer information om inlämning av intresseanmälan samt efterföljande arkitekttävling, vänligen se tävlingsprogram nedan.
Tävlingsprogram kvarteret Garvaren

Frågor om intresseanmälan ska skickas till marktilldelning@norrkoping.se.