Vinnaren av markanvisningstävlingen för bostäder och strandpromenad i Ornäs hamn

Nu är markanvisningstävlingen om nya bostadskvarter och strandpark i Ornäs utanför Borlänge avgjord och första priset gick till Lillskär AB och White Arkitekter Uppsala med förslaget Loft Living.

Ur juryns motivering: “Loft Livings lantliga urbanism är en välkommen förnyelse av den svenska byn. Förslaget är en samtida och mycket elegant tolkning av radbyn – med loftgångshus tätt placerade längs smala gränder med storslagna utblickar mot Ösjön. De oregelbundna kvarteren förankras lyhört i det omgivande öppna kulturlandskapets stråk, utblickar och landmärken. ”

– Det är en fantastiskt vacker plats med mycket att inspireras av. Vi vill skapa ett tätt och lågt område som kontrast till det öppna landskapet, och vi har stort fokus på gemensamma sociala platser som gränder och gårdar. I bebyggelsen har vi lekt lite med element, färgskala och material från det välkända Ornäsloftet, samtidigt som husen får ett tydligt modernt anslag, säger Nina Wittlöv, partner på White Arkitekter i Uppsala.

Övriga deltagare i tävlingen var:
– OBOS Sverige AB, Arkitekterna Krook & Tjäder Uppsala och Karavan landskapsarkitekter AB
– Västkuststugan AB, Tina Wik Arkitekter AB och Gruvstaden AB

Tävlingen arrangerades av Borlänge kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter och hölls mellan 20 november 2017 och 20 februari 2018. Genom tävlingen ville kommunen få fram ett tävlingsförslag som genom form och funktion på ett innovativt sätt tog till vara och utvecklade Ornäs unika karaktär.

Bedömningsgrupp
Tävlingsförslagen har bedömts av sju personer utsedda av Borlänge kommun med följande medlemmar:
Linda Nilsson (ordförande), plan- och markchef i Borlänge kommun.
Annika Heggem, mark- och exploateringsingenjör i Borlänge kommun.
Albin Grind, planarkitekt i Borlänge kommun.
Marie Arkebäck, planarkitekt i Borlänge kommun.
Gabriel Barrioz, landskapsarkitekt i Borlänge kommun.
Pernilla Norén, arkitekt i Borlänge kommun.
Åsa Ehlis, museichef för Ornässtugan.
Projektledare för tävlingen: Albin Grind, planarkitekt i Borlänge kommun.

Juryns sekreterare: Anna Forsberg, Sveriges arkitekter.
Tävlingsfunktionär: Caisa Hjorth, planadministratör i Borlänge kommun.

Ladda ned hela juryutlåtandet
Ladda ned det vinnande förslaget