Markanvisningstävling i Ornäs hamn - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter
Avslutad 2018.04.19. Läs mer om vinnaren här


Borlänge kommun bjöd in till markanvisningstävling för 50-100 nya bostäder och utveckling av en allmän strandpromenad längs sjön Runn. Tävlingsområdet är beläget mitt i FalunBorlänge-regionen, i ett vackert kulturlandskap och med Borlänges största småbåtshamn inpå knuten. Genom tävlingen vill kommunen få fram ett tävlingsförslag som genom form och funktion på bästa sätt tar till vara och bygger vidare på platsens unika historia och karaktär på ett innovativt sätt.

Tävlingen var uppdelad i två steg. Det första steget var en intresseanmälan där tävlingsteamets kompetens och tidigare erfarenheter bedömdes. Intresseanmälan är öppen för alla men ska tas fram av ett tävlingsteam bestående av arkitekt och exploatör. Utifrån inlämnade intresseanmälningar valde kommunen ut tre tävlingsteam som deltog i markanvisningstävlingen och tävlade om byggrätten inom tävlingsområdet.

Ladda ned tävlingsprogrammet här

All information om markanvisningstävlingen och svar på inkomna frågor hittar du här

Har du frågor om intresseanmälan och markanvisningstävlingen? Kom i kontakt med oss här