Markanvisningstävling för bostäder och strandpromenad i Ornäs hamn - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges ArkitekterBorlänge kommun bjuder in till markanvisningstävling för 50-100 nya bostäder och utveckling av en allmän strandpromenad längs sjön Runn. Tävlingsområdet är beläget mitt i FalunBorlänge-regionen, i ett vackert kulturlandskap och med Borlänges största småbåtshamn inpå knuten. Genom tävlingen vill kommunen få fram ett tävlingsförslag som genom form och funktion på bästa sätt tar till vara och bygger vidare på platsens unika historia och karaktär på ett innovativt sätt.

Tävlingen är uppdelad i två steg. Det första steget är en intresseanmälan där tävlingsteamets kompetens och tidigare erfarenheter bedöms. Intresseanmälan är öppen för alla men ska tas fram av ett tävlingsteam bestående av arkitekt och exploatör. Utifrån inlämnade intresseanmälningar väljer kommunen ut tre tävlingsteam som får delta i markanvisningstävlingen och tävla om byggrätten inom tävlingsområdet.

Intresseanmälan ska vara inlämnad till plan- och markkontoret, Borlänge kommun, senast den 10 oktober. För mer information om inlämning av intresseanmälan och efterföljande markanvisningstävling.

Ladda ned tävlingsprogrammet här

All information om markanvisningstävlingen och svar på inkomna frågor hittar du här

Har du frågor om intresseanmälan och markanvisningstävlingen? Kom i kontakt med oss här