Vinnarna i Nya Kungsberget

Vinnarna i den allmänna tävlingen om Nya Kungsberget är nu utsedda! Med en motivering som bland annat lyfter fram hur projektet låtit “taktilt trä och glas låter Laterna Magica besökaren ana ett rikt liv innanför fasaden” säger vi stort grattis till Arkitema och deras Laterna Magica som kammar hem förstapriset.

Läs hela juryutlåtandet

Första pris: Laterna Magica av Arkitema

Juryns motivering: Det vinnande förslaget annonseras vackert och inbjudande mot Drottningtorget. Med taktilt trä och glas låter Laterna Magica besökaren ana ett rikt liv innanför fasaden. Förslaget skapar helt nya stråk och platser i staden och erbjuder med sin samlande bottenvåning en unik mötesplats för kunskap, kultur och idrott. Här kommer barn och ungdomar att mötas kring skolverksamhet, musik, dans, måleri, skulptur, hantverk, drama och olika former av idrott i en gemensam och helt integrerad anläggning med vackra, levande och inbjudande lokaler.

Andra pris: Tabula Rasa av Gustav Appell Arkitektkontor

Juryns motivering: Ett förslag som med enkla medel svarar mot programmets önskemål och som visar på tävlingstomtens potential och möjligheter att skapa viktiga samband i staden. Huvudbyggnaden som med sin tydligt avgränsade volym och sin klassiska placering mitt i torgets centralaxel har givits en stilig och intresseväckande form med både tidlösa och samtida forminslag. Skalan är väl avvägd både i förhållande till befintlig bebyggelse och kommande, planerad bebyggelse.

Tredje pris: Tillsammans under ett tak av Filip Lipinski, Juras Lasovsky och Sang Yeun Lee.

Juryns motivering: En sammanhängande bebyggelse som utnyttjar kvarterets fulla potential med ett veckat formspråk som binder samman volymerna och skapar gemensam identitet och samtidigt en fin innergård. Förslagets tydligt markerade och inbjudande entré från Drottningtorget möjliggör en sympatisk fortsättning av de publika ytorna in i huvudbyggnaden. Det invändiga publika stråket är generöst och löper hela vägen igenom huset och vidare ut på gården.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Tävlingsbidragen i kv Nya Kungsberget

Tävlingsbidragen i kv Nya Kungsberget

TävlingKvarteret Nya Kungsberget i Linköping
Totalt 25 bidrag har kommit in i den allmänna projekttävlingen för volymstudier och gestaltning av huvudbyggnad för kvarteret Nya Kungsberget. Se dem här!