Tävling

Kvarteret Nya Kungsberget i Linköping

Publicerad: 2016-12-14
Bild: Laterna Magica av Arkitema

Lejonfastigheter arrangerar en allmän projekttävling för volymstudier och gestaltning av huvudbyggnad för kvarteret Nya Kungsberget, en plats för utbildning och lärande, idrott och kultur, upplevelser och stadsliv. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Mål och syfte med tävlingen
Målet med tävlingen är att utse det förslag som bäst svarar på uppställda krav för:

  • En helhetslösning, i form av volymstudie, för kvarteret Nya Kungsberget, som tillgodoser lokalbehov för skola, idrott och kultur, behov av utemiljö, logistik kring byggnaden och relation till kringliggande bebyggelse. Nya Kungsberget ska till största delen innehålla utbildningsverksamhet.
  • Huvudbyggnad för kvarteret Nya Kungsberget, som erbjuder en berörande och intressant arkitektur, som uttrycker visionen för Nya Kungsberget och som löser ställda funktions- och miljökrav.

Syftet är att efter genomförd tävling förhandla med vinnande arkitektteam om uppdraget att projektera huvudbyggnaden samt vidareutveckla volymstudier för kvarteret i samband med kommande detaljplaneprocess.

Nya Kungsberget ska uppföras etappvis med planerad första inflyttning 2020 och planeras stå helt klar, inklusive utemiljö, 2022.

Jury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av sju personer, utsedda av Linköpings kommun och av Sveriges Arkitekter:

  • Jakob Björneke, ansvarigt kommunalråd för skolroteln i Linköpings kommun, ordförande i barn- och ungdomsnämnden; juryns ordförande
  • Karin Granbom-Ellison, ordförande i bildningsnämnden, Linköpings kommun
  • Catharina Rosencrantz, vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Linköpings kommun
  • Johanna Wiklander, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt i Linköpings kommun
  • Lena Svanberg, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
  • Andreas Lebisch, arkitekt A MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
  • Ann de Jonge, vd, Lejonfastigheter AB

Juryns sekreterare är Julia Hertzman, arkitekt SAR/MSA, från Sveriges Arkitekters tävlingsservice.

Tävlingsförslag (fullständiga anbud) ska lämnas in elektroniskt via TendSign senast den 17 mars 2017 för att tas upp till bedömning. På TendSign finns även alla underlag och bilagor. Har du inte en inloggning går det enkelt att skapa ett konto.

Tävlingsprogram Nya Kungsberget