Tävlingen om Karlskronas nya kulturhus avgjord – här är vinnarförslaget!

Karlskrona kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter bjöd in till tävling med syfte att få fram ett förslag för ett nytt kulturhus, gestaltat som en märkesbyggnad, i Karlskrona centrum. I Karlskrona finns det en önskan om att bilda ett nav för olika kulturaktiviteter, som samtidigt ska utgöra en naturlig mötesplats med en hög tillgänglighet och attraktionskraft. Då Karlskrona kommun har bedömt att stadens nuvarande stadsbibliotek är dåligt anpassat för nutidens krav och behov ska även ett nytt modernt stadsbibliotek förläggas i kulturhuset.

Efter en prekvalificering valdes fyra arkitektteam ut för att delta i tävlingen. Tävlingen pågick under perioden 16 november–7 februari.

Deltagande arkitektkontor:

 • Elding Oscarson Arkitekter
 • Snøhetta
 • Wingårdh Arkitektkontor
 • Dorte Mandrup Arkitektkontor

Vinnarförslag

Efter avslutad bedömning har juryn utsett Karls krona till vinnare i projekttävlingen om gestaltning av ett kulturhus i Karlskrona. Juryn rekommenderar förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande.

Ur motiveringen: “Karls krona utgör en ny märkesbyggnad vid Stortorget i form av en elegant tolkning av klassik arkitektur. Fasadens kombination av keramiska plattor och glas ger en rasterverkan med scenografiska kvaliteter. Den öppna och transparenta bottenvåningen välkomnar besökaren och ger liv åt gatorna intill. Karls krona har en tydlig Karlskronaidentitet som gör byggnaden till en värdig granne till både Fredrikskyrkan och träbyggnaderna inom kvarteret.”

– Vi är enormt glada över att vi återigen givits möjlighet att tillföra vår prägel till en historiskt viktig plats som är skyddad av UNESCO. Uppgiften kräver att vi visar stor respekt och ödmjukhet för platsen, samtidigt som vi tillför en ny karaktär och identitet till torget. Det är den här typ av projekt som ger arkitektyrket vikt och betydelse och vi är väldigt entusiastiska inför att få komma igång med det fortsatta arbetet, säger Dorte Mandrup, creative director på den danska arkitektbyrån som vann tävlingen.

– Det känns fantastiskt att efter en lång process att nu äntligen kunna visa upp visionen av det nya kulturhuset som kommer att bli en injektion för kulturlivet i kommunen, säger kommunalråd Börje Dovstad (L), ordförande i arkitekttävlingens jury.

Jury

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:

 • Börje Dovstad, kommunalråd (L), ordförande i kulturhusets parlamentariska styrgrupp
 • Gunilla Gustavsson, vice ordförande kultur och fritidsnämnden (C), ledamot i kulturhusets parlamentariska styrgrupp
 • Susanne Johansson, vice ordförande miljöoch samhällsbyggnadsnämnden (S)
 • Jan Lennartsson, ledamot i kommunfullmäktige (M), ledamot i kulturhusets parlamentariska styrgrupp
 • Yvonne Sandberg-Fries, ledamot i kultur och fritidsnämnden (MP), ledamot i Kulturhusets parlamentariska styrgrupp
 • Hans Juhlin, stadsarkitekt, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Anders Söderberg, bygglovschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Bengt Lingman, projektledare, VD Kruthusen
 • Elina Tyrberg, förvaltningschef kulturoch fritidsförvaltningen
 • Erik Wikerstål, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekters representant i juryn
 • Gunilla Svensson, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekters representant i juryn

Adjungerande: Karin Grimbe, projektchef, Maria Remberg, projektadministratör

Jurygruppens sekreterare: Anna Forsberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Sveriges Arkitekter
Tävlingsfunktionär: Lena Dalström, Karlskrona kommun

Juryutlåtande

Alla tävlingsförslag

Tävlingsprogram

 

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag