Se förslagen till tävlingen om Karlskronas nya kulturhus

Karlskrona kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter bjöd in till tävling med syfte att få fram ett förslag för ett nytt kulturhus, gestaltat som en märkesbyggnad, i Karlskrona centrum. I Karlskrona finns det en önskan om att bilda ett nav för olika kulturaktiviteter, som samtidigt ska utgöra en naturlig mötesplats med en hög tillgänglighet och attraktionskraft. Då Karlskrona kommun har bedömt att stadens nuvarande stadsbibliotek är dåligt anpassat för nutidens krav och behov ska även ett nytt modernt stadsbibliotek förläggas i kulturhuset.

Efter en prekvalificering valdes fyra arkitektteam ut för att delta i tävlingen.

Förslag 1 Helix

Förslag 2 Kulturkronan

Förslag 3 Karls krona

Förslag 4 Open house

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag