Tävlingsprogrammet för konstnärlig gestaltning Vårberg

Stockholm stad avsätter 16 miljoner kronor för ett offentligt konstverk i Vårberg av högsta internationella kvalitet. En tävling för svenska och internationella konstnärer är utlyst. Tävlingen är Stockholm stads enskilt största satsning på en offentlig konstnärlig gestaltning – nu kan du ta del av tävlingsprogrammet.

Ladda ned tävlingsprogrammet (SWE)
Download the competition brief (ENG)