Vinnare
Tävling

Konstnärlig gestaltning i Vårberg

Publicerad: 2017-11-10

Vinnaren i tävlingen om Konstnärlig gestaltning i Vårberg är utsedd. Vinnare är den franske konstnären Xavier Veilhan med förslaget Vårbergs jättar.

Den konstnärliga gestaltningen beräknas vara på plats i oktober 2020.

Ur motiveringen

“Vårbergs jättar är ett visuellt slagkraftigt förslag som går att möta med kroppen och som etsar sig fast i medvetandet hos betraktaren. Det är lekfullt och har samtidigt en tyngd och tidlös närvaro”, säger juryn i sitt utlåtande och fortsätter: “Med gestaltningen kan fler naturliga mötesplatser uppstå i Vårberg och existerande kvaliteter förstärkas. Verket har potential att bli ett oföränderligt riktmärke i en miljö som ska genomgå kraftiga omdaningar.”

Stockholm stad har avsatt 16 miljoner kronor för ett offentligt konstverk i Vårberg av högsta internationella kvalitet. Tävlingen utlystes internationellt hösten 2017 och fem konstnärer bjöds in att skissa våren 2018. En jury valde sedan ut vinnaren. Tävlingen är Stockholms stads enskilt största satsning på en offentlig konstnärlig gestaltning.

Stockholm konst är en del av Kulturförvaltningen i Stockholm stad. Verksamheten producerar platsspecifik offentlig konst till ny- och ombyggnationer av stadens förvaltningar och kommunala bolag samt i samband med stora stadsutvecklingsprojekt.

Deltagande i tävlingen om Konstnärlig gestaltning Vårberg:

 • Atelier Xavier Veilhan
 • Ebba Bohlin
 • Studio Rosa Barba
 • Kristina Matousch
 • Superflex och Schul Landskabsarkitekter

Juryn bestod av:

 • Mårten Castenfors, chef, Stockholm konst, juryns ordförande
 • Karin Ahlzén, projektchef, Stadsledningskontoret Stockholms stad
 • Ernst Billgren, konstnär
 • Frida Cornell, gästcurator, Stockholm konst
 • Emma Lundborg, landskapsarkitekt, Exploateringskontoret Stockholm stad
 • Ann-Sofi Noring, vice museichef, Moderna Museet
 • Anita Pitcher, konstnär, Vårberg

Juryns sekreterare: Julia Hertzman arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter.

Om konstnären

Xavier Veilhan (f 1963) är en av den internationella konstvärldens mest etablerade och erkända konstnärer. Han har sedan debuten på 1990-talet arbetat med storskaliga installationer där han utforskar världen omkring oss genom att ständigt växla mellan det illusoriska och det verkliga. I sina arbeten konfronterar han publiken med skalförskjutningar, stiliserade och förvrängda objekt eller visuella effekter som sätter seendet på prov och får oss att ifrågasätta vad det egentligen är vi ser.

Veilhan representerade Frankrike på Venedigbiennalen 2017. Han har sedan tidigare två mindre offentliga gestaltningar i Sverige och samarbetar med Stockholmsgalleriet Andréhn-Schiptjenko.

Vinnare