Tävling om väderskydd avgjord

Det vinnande förslaget Natt och Dag av arkitekterna Krook & Tjäder AB.
Det vinnande förslaget Natt och Dag av arkitekterna Krook & Tjäder AB.
Tävling om väderskydd för region Stockholms kollektivtrafik är avgjord. Region Stockholms trafikförvaltning (TF) har i samarbete med Sveriges Arkitekter anordnat en inbjuden projekttävling för fem tävlande om gestaltning av nya Väderskydd för resenärsmiljöer i kollektivtrafiken.

Väderskydden ska kunna användas i kollektivtrafikmiljöer som disponeras och förvaltas av regionens bolag, SL och Waxholmsbolaget.

Väderskyddens utformning ska vara framåtsyftande och ta hänsyn till innovativa aspekter inom arkitektur, design, tillverkningsmetoder, miljö och hållbarhet. De ska motsvara resenärens behov, upplevas som trygga och attraktiva, vara tillgängliga och ändamålsenliga. Väderskyddets utformning ska även ses som en del av den arbetsmiljö som förare och driftspersonal arbetar i varje dag. Väderskydden ska ha ett trafikövergripande koncept som är hållbart över tid. De ska vara innovativa och realiserbara koncept för utformning och tillverkning av väderskydd för den samtida och tidlösa hållplatsen. De ska självklart också ge ett gott skydd mot väder och vind.

Juryn

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:

  • Sofie Enander, sektionschef Plan, Trafikförvaltningen, juryns ordförande.
  • Annika Hjorth, resenärsmiljöstrateg, arkitekt SAR/MSA, Trafikförvaltningen.
  • Ditte Kahlström Jansson, utvecklingsstrateg tillgänglighet, Trafikförvaltningen.
  • Johan Nordgren, kommunikationstrateg, Trafikförvaltningen.
  • Katarina Liljefors, gruppchef trafikplanering och framkomlighet, Trafikförvaltning.
  • Torleif Falk, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt Stockholm.
  • Emina Kovacic, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt Karlshamn utsedd av Sveriges Arkitekter.
  • Mattias Stenberg, industriell formgivare och arkitekt utsedd av Design Sweden.

Tävlingssekreterare var Katarina O Cofaigh, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter.

Vinnande förslag

Natt och Dag (PDF)
Arkitekterna Krook & Tjäder AB
Uppdragsansvarig: industridesigner Joel Karlsson,
Ansvarig landskap: landskapsarkitekt LAR/MSA, arkitekt SAR/MSA Karolina Halldin, Krook & Tjäder.
Ansvarig arkitekt: John Norberg, Krook & Tjäder.
Ansvarig konstruktion: Isak Näslund, konstruktör, egen företagare.

Ur juryns utlåtande:

Natt och Dag är en signaturbyggnad som kommer att identifieras som typiskt för Stockholm. Ett robust funktionellt väderskydd som tar plats i rummet men ändå är nätt till sina mått. Väderskyddet signalerar tydligt att det är ett väderskydd som är säkert, ombonat och ger en mycket bra resenärsmiljö. Takformen är originellt och har en egen karaktär som är självständig från SLs tidigare väderskydd. Genom sin karaktär tar regnskyddet plats, men vid närmare analys är det till sina mått litet utan uthängande delar och blir på det viset lätt placerat i in trånga miljöer. Väderskyddet är trots ett robust uttryck transparent och de lyfta gavlarna kommer både att föra in ljus och utstråla värme under mörka tider på dygnet. Förslagsställarna visar även på möjliga varianter och det kan både göras långt och smalt och kort och kompakt.

Läs hela juryutlåtandet (PDF)


Övriga förslag:

2. Tectum (PDF)

In Praise of Shadows, arkitekt SAR/MSA Fredric Benesch, Bernt Fröderberg, landskapsarkitekt LAR/MSA och industridesigner, WSP.
Richard Norlin, konstruktör, WSP.
Elisabet Renlund, trafikplanerare och expert på kollektivtrafik, WSP.
Sara Nilsson, hållbarhetsexpert, LCA kompetens, WSP.

Ur juryns utlåtande:

Tectum har ett mycket sympatiskt anslag som inbjuder till vistelse. Trä, sedumtak och den rundade takformen bidrar till att resenären kommer att känna sig väl omhändertagen. Tectum tycks ha inspirerats i sitt formspråk inte bara av en lätt baldakin eller en entré till en folkpark utan även av väderskydd som redan finns inom Stockholms lokaltrafiks repertoar. Tyvärr kommer Tectum till korta vid jämförelse med Cityspårvägens väderskydd när det gäller pregnans i utformning och detaljering.

Läs hela juryutlåtandet (PDF)


3. Inside Out (PDF)

David Alton arkitektkontor, arkitekt SAR/MSA David Alton.
Design/formgivning: Thomas Bernstrand, arkitekt MFA, Bernstrand & co.
Landskap: landskapsarkitekt LAR/MSA Sam Keshavarz, Fredrik Matz , Outer Space arkitektkontor.
Konstruktion: Fredrik Tranblom, Kåver & Melin.

Ur juryns utlåtande:

Inside Out har en enkelhet och flexibilitet som är intressant för de funktioner som väderskyddet förväntas erbjuda. Men enkelheten och stringensen är en bild som bedrar och förslaget riskerar att förvanskas vid praktiskt genomförande och över tid. Detta förslag påminner om väderskydd som finns och har funnits på många platser, både nationellt och internationellt. För att detta väderskydd ska upplevas nytt och fräscht krävs det en excellens och precision när det gäller utformningen av dess detaljer.

Läs hela juryutlåtandet (PDF)


4. Gren – växa tillsammans (PDF)

ÅF Sandellsandberg.
Arkitekt SAR/MSA, SIR/MSA Thomas Sandell.
Handläggande arkitekt MSA Michela Lumage.
Medverkande arkitekt SAR/MSA Marcus Holmgren

Ur juryns utlåtande:

Gren är mycket attraktivt med sin enkla och nutida gestaltning, samtidigt som det är tidstypiskt bedöms det kunna hålla över tid. Tyvärr fungerar det dåligt som väderskydd. Förslaget kommer vara en tydlig signal i det att den karaktäristiska vinklade ”stolpen” tydligt visar att här finns en hållplats för kollektivtrafiken i Stockholm. Förslaget visar att denna gestaltning kan utföras i det hårdare materialet stål som passar bra i stadsmiljö och det mjukare materialet trä som blir fint på landsbygden.

Läs hela juryutlåtandet (PDF)


5. Lätthet och elegans för gemensamma resor (PDF)

Dehlin Brattgård arkitekter: arkitekt SAR/MSA Johan Dehlin och arkitekt MSA Johannes Brattgård.
Konstruktion: Florian Kosche dipl. ing. MRIF och Ugo Ribeiro dipl. ing. MRIF, DIFK dipl. ing. Florian Kosche AS.
Industriell formgivning: Joakim Nyström, Joakim Nyström AB.

Ur juryns utlåtande:

Lätthet och elegans karaktär består i den lätta närmast svala konstruktionen med ett tyngre och mer karaktäristiskt gestaltat tak i vilket omgivningen speglas. Förslaget är så modest utformat att den nästan smälter in i omgivningen i sitt grundutförande vilken innebär att de skyltar, hållplatsangivelser osv riskerar att dominera väderskyddet som då endast kommer att uppfattas som en struktur på vilken det har hängts på diverse praktiska nödvändigheter.

Läs hela juryutlåtandet (PDF)