Inbjudan till projekttävling om väderskydd - Sveriges Arkitekter

Trafikförvaltningen bjuder in till en arkitekttävling om nya väderskydd för kollektivtrafiken i Stockholms län.

Syfte

Trafikförvaltningen vill med tävlingen som metod få fram innovativa och realiserbara koncept för utformning och tillverkning av nya väderskydd för den samtida och tidlösa hållplatsen. Genom tävlingen utvecklas också kunskapen inom trafikförvaltningen, både om arkitektur och design i allmänhet och väderskydden i synnerhet. Olika lösningars fördelar och nackdelar jämförs och en samsyn om projektet kan skapas som är värdefull i det fortsatta arbetet.

Trafikförvaltningen har för avsikt att av vinnaren göra en upphandling av tillverkningshandlingar för väderskydd som ska kunna nyttjas trafikslagsövergripande.

Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften består i att visa på möjliga och genomförbara gestaltningsidéer för serietillverkning av modulindelade väderskydd för kollektivtrafikens mycket olika situationer och miljöer.

Arrangör

Tävlingen arrangeras av Trafikförvaltningen, Region Stockholm, i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska lämnas på svenska senast tisdagen 17 januari 2020 vara arrangören tillhanda i Visma TendSign.

Tendsign är ett elektroniskt upphandlingssystem som arrangören använder för denna projekttävling. Det är kostnadsfritt för intressenten att använda systemet och att lämna intresseanmälan. För att få tillgång till systemet krävs en inloggning som erhålls på www.tendsign.com.

Frågor rörande projekttävlingen ställs via TendSigns funktion för frågor och svar.

Preliminär tidplan

 • Inbjudan: Fredag 6 december 2019.
 • Sista dag fråga i samband med intresseanmälan: Fredag 20 december 2019.
 • Sista dag för svar i samband med intresseanmälan: Fredag 10 januari 2020.
 • Sista dag inlämning intresseanmälan: Fredag 17 januari.
 • Intervjuer: Måndag 3 – torsdag 7 februari.
 • Besked till utvalda intressenter: Onsdag 12 februari.
 • Startmöte med tävlande: Måndag 17– fredag 21 februari.
 • Inlämning tävlingsbidrag: Fredag 8 maj.
 • Vinnare utses i juni före midsommar 2020.

Jury

Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av fem personer, dels representanter från Trafikförvaltningen Region Stockholm samt ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter och Design Sweden:

 • Ylva Larsson, resenärsmiljöstrateg, arkitekt SAR/ MSA, handläggare tävlingsprogram, Trafikförvaltningen.
 • Stefan Wallin, sektionschef Hållbar utveckling, Trafikförvaltningen.
 • Johan Nordgren, kommunikation, samordning nytt skyltprogram, Trafikförvaltningen.
 • Emina Kovacic, stadsarkitekt Karlshamn utsedd av Sveriges Arkitekter.
 • Mattias Stenberg, industriell formgivare och arkitekt MSA utsedd av Design Sweden.

Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga ytterligare sakkunnig expertis avseende frågor som berör till exempel genomförbarhet, miljö, IT, drift och underhåll. Trafikförvaltningen har också referensgrupper som ställs till förfogande inom olika expertområden om det behövs.

Tävlingssekreterare: Anna Forsberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, processledare tävlingar, Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär: Josef Dadoun, Investering och Upphandling, Trafikförvaltningen.

Läs hela inbjudan, PDF