Projekttävling om väderskydd

Prekvalificeringen görs om

Trafikförvaltningen bjuder in till en arkitekttävling om nya väderskydd för kollektivtrafiken i Stockholms län.

Trafikförvaltningen identifierade i samband med den annonsering och kontroll av ansökningar som gjorts ett antal brister i ansökningarna avseende framförallt upphandlingsformalia. Därför bedömer Trafikförvaltningen att projekttävlingen behöver annonseras om med förtydliganden för att säkerställa effektiv konkurrens.

Syfte

Trafikförvaltningen vill med tävlingen som metod få fram innovativa och realiserbara koncept för utformning och tillverkning av nya väderskydd för den samtida och tidlösa hållplatsen. Genom tävlingen utvecklas också kunskapen inom trafikförvaltningen, både om arkitektur och design i allmänhet och väderskydden i synnerhet. Olika lösningars fördelar och nackdelar jämförs och en samsyn om projektet kan skapas som är värdefull i det fortsatta arbetet.

Trafikförvaltningen har för avsikt att av vinnaren göra en upphandling av tillverkningshandlingar för väderskydd som ska kunna nyttjas trafikslagsövergripande.

Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften består i att visa på möjliga och genomförbara gestaltningsidéer för serietillverkning av modulindelade väderskydd för kollektivtrafikens mycket olika situationer och miljöer.

Arrangör

Tävlingen arrangeras av Trafikförvaltningen, Region Stockholm, i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska lämnas på svenska senast tisdagen 27 febuari 2020 och vara arrangören tillhanda i Visma TendSign.

Tendsign är ett elektroniskt upphandlingssystem som arrangören använder för denna projekttävling. Det är kostnadsfritt för intressenten att använda systemet och att lämna intresseanmälan. För att få tillgång till systemet krävs en inloggning som erhålls på www.tendsign.com. Det är viktigt att intressenter skapar ett konto för att hålla sig uppdaterad på förtydliganden samt frågor och svar rörande upphandlingen.

Frågor rörande projekttävlingen ställs via TendSigns funktion för frågor och svar.

Länk till annonsen. Det är viktigt att intressenter skapar ett konto för att hålla sig uppdaterad på förtydliganden samt frågor och svar rörande upphandlingen.

Preliminär tidplan

 • Inbjudan: Fredag 7 februari 2020.
 • Sista dag fråga i samband med intresseanmälan: 20 februari 2020
 • Sista dag för svar i samband med intresseanmälan: 25 februari 2020.
 • Sista dag inlämning intresseanmälan: 27 februari 2020.
 • Intervjuer: 9 –13 mars 2020.
 • Besked till utvalda intressenter: 26 mars 2020.
 • Startmöte med tävlande: 31 mars – 1 april 2020.
 • Inlämning tävlingsbidrag: 17 juni 2020.
 • Vinnare utses i september 2020.

Jury

Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av fem personer, dels representanter från Trafikförvaltningen Region Stockholm samt ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter och Design Sweden:

 • Ylva Larsson, resenärsmiljöstrateg, arkitekt SAR/ MSA, handläggare tävlingsprogram, Trafikförvaltningen.
 • Stefan Wallin, sektionschef Hållbar utveckling, Trafikförvaltningen.
 • Johan Nordgren, kommunikation, samordning nytt skyltprogram, Trafikförvaltningen.
 • Emina Kovacic, stadsarkitekt Karlshamn utsedd av Sveriges Arkitekter.
 • Mattias Stenberg, industriell formgivare och arkitekt MSA utsedd av Design Sweden.

Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga ytterligare sakkunnig expertis avseende frågor som berör till exempel genomförbarhet, miljö, IT, drift och underhåll. Trafikförvaltningen har också referensgrupper som ställs till förfogande inom olika expertområden om det behövs.

Tävlingssekreterare: Arkitekt SAR/MSA Katarina O Cofaigh Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär: Josef Dadoun, Investering och Upphandling, Trafikförvaltningen.

Läs hela inbjudan, PDF