Tävlingsförslag för nytt universitetsbibliotek i Göteborg

Tävlingsresultatet för ett för nytt universitetsbibliotek i Göteborg är försenat.

På grund av oförutsedda händelser kopplat till den rådande situationen behöver Akademiska hus och Göteborgs universitet säkerställa att det finns förutsättningar för att genomföra projektet efter tävling genom att analysera och förankra en något reviderad ekonomisk målbild för projektet.  

Bedömningen är att detta arbete kommer att pågå under våren 2021 och att förutsättningar för juryn att fatta beslut, först kommer att finnas  i slutet av Q2 2021. Tävlingen kommer att slutföras innan sommaren, men blir alltså ytterligare fördröjd. Målsättningen är att dessa fördröjningar ska underlätta det kommande arbetet och bidra till ett lyckat projekt.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Förslag 1 – Ett–två–tre

Förslag 1 – Ett–två–tre

TävlingProjekttävling om Göteborgs nya universitetsbibliotek
Se förslaget och ladda ner som PDF.
Förlag 3 – Kunskapens fyr

Förlag 3 – Kunskapens fyr

TävlingProjekttävling om Göteborgs nya universitetsbibliotek
Se förslaget och ladda ner som PDF.