Vinnarna i framtidens kollektiva resande

Av de 17 bidrag från studenter i hela Sverige har nu tre vinnare utsetts och ett hedersomnämnande har valts av juryn! Bidragen visar allt från små inventioner till stora visioner för en mer kollektivtrafikvänlig stad. Scrolla ned och låt dig inspireras av framtidens resande i filmformat.

Tävlingen om framtidens kollektiva resande anordnades av Sweco och Volvo Bussar.

Läs juryutlåtandet i sin helhet

1a pris: “En stilla stund på väg” av Yupeng Lian och Thianhai Lin från Chalmers tekniska högskola

“De tävlande har med ett tydliga formspråk presenterat ett resecentrum med stor flexibilitet som kan möta flera av framtidens utmaningar. I filmen presenteras en 3D-modell av resecentret som noggrant visar centrets olika delar och hur byggnaden kan integreras i många olika typer av stadsmiljöer.”

2a pris: “Ta kontoret in till stan”av Oskar Simann och Daniel Roche från Chalmers tekniska högskola.

“Förslaget visar inte bara på hållplatsmiljöer utan även på hur miljön i bussarna kan se ut och hur restiden kan användas för att bättre utnyttja alla timmar på dygnet. Som fortsättning frågar vi oss i juryn hur konceptet kan utvecklas så det blir aktuellt även för lärare, sjuksköterskor och poliser?”

3e pris: “Höjdpunkten är knutpunkten” av Johan Lövgren, Karin Gunnergård, Giovanna Gaioni, Federico Nicora och Allegra Fornaca alla från Chalmers tekniska högskola.

“Förslaget är radikalt, närmast politiskt och budskapet förstärktes ytterligare genom tydligheten i berättarrösten och filmens vackra utformning.”

Hedersomnämnande av juryn går till bidraget “Min granne bussen” av Ludvig Hofsten, Erik Eggeling och Alexander Rundlöf från Lunds tekniska högskola.

Bidraget utmärks med ett hedersomnämnande för dess skarpa analys och förslag till lösning på en vanligt förekommande utmaning i många svenska städer.

Övriga bidrag:

“The sound of silence” av Lamia Karic, Jonathan Eriksson, Felicia Alm. Kertin Phan, Patricia Cascalheira, LTH.

“En buss i rymden” av Mussa Algasra, CTH.

“Bussig” av Marie Eriksson, UMA.

“Ömsesidig respekt för varandras olikheter skapar nya möjligheter till möte” av Eric Takman, Fai Wisetram, Filippa Revelius, Julia Anna Louise Thunberg, Terese Svennberg, LTH.

“Enkelt och bekvämt” av Rebecca johansson och Aleksej Beilin, CTH.

“Från ett rum till ett annat” av Johannes Böhm, David Einarsson och Elias Allouche, BT.

“Destination dagdröm” av Sophie Wiström, LTH.

“Reactivate – Återta de publika rummet” av Josefina Kydönholma och Sandra Davidsson.

“Identifiering och kommunikation” av Adam Richter, LTH.

“Urban Jungle” av Johanna Lindgren, Annika Lövemyr, Olivia Thörn och Johanna Wetterborg, SLU.

“Ett bussigare boende” av Johan Stockselius och Linnea Olmarken, KTH.

“Många droppar små bildar en bussdepå” av Frida Bergner, Julia Herbert och Tove Brunberg, UMA.

“Nästa hållplats Volvo arena” av Oskar Persson, SLU