Vinnare
Tävling

Idétävling om framtidens kollektiva resande

Publicerad: 2017-01-24

Studenttävlingen om om framtidens kollektiva resande är avgjord. Läs mer om de tre vinnarna och juryns hedersomnämnande här.

framtidensresande

Bakgrund

I Sverige reser 1,4 miljoner människor med kollektivtrafik varje dag. I samma takt som våra städer urbaniseras behövs nya lösningar för hur vi på bästa och mest trivsamma sätt skall kunna transportera oss. Därför bjuder Sweco och Volvo bussar in studenter från Sveriges samtliga arkitektutbildningar till en idétävling om framtidens kollektiva resande.

Mål och syfte

Syftet med tävlingen är att belysa vikten av kollektiva transportmedel i växande städer och vilka möjligheter det finns att skapa bättre och tryggare stadsmiljöer med tysta och avgasfria bussar.

Vi efterlyser en vision för de rum eller platser som kan skapas i gränssnittet mellan elbussar och andra trafikslag eller målpunkter i form av en publik byggnad. Förslagen ska visa hur den byggda miljön kan förenkla och förbättra vardagen för människor genom att möjliggöra möten i en trevlig, trygg och säker omgivning.

Jury

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av fem personer utsedd av Sweco, Volvo bussar och Sveriges Arkitekter:

  • Håkan Agnevall – vd Volvo Bussar
  • Thomas Carlsson – vd Sweco
  • Gunilla Glantz – Stadsbyggnadsdirektör i Nacka kommun
  • Meike Schalk – Arkitekt och docent på KTH inom urbana studier och stadsbyggnad
  • Karin Winter – Specialist på trafikfrågor på trafikverket och forskare på KTH

Juryns sekreterare är Ida Andersson, planarkitekt på Sweco.

Tidplan

Tävlingen startar 26 januari och pågår till 24 mars. En vinnare kommer presenteras den 17 maj. Som ett första steg i tävlingen anordnas en inspirationsföreläsning på KTH 26 januari. Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla. Föreläsningen kommer också läggas ut på tävlingens webbsida.

Vinnare