Vinnare av tävlingen Slottskogsvallen i Göteborg

Tävlingen om entréparken till Slottskogsvallen i Göteborg är avslutad och vi säger stort grattis till det vinnande förslaget Speg-ling av Nyréns Arkitektkontor! Enligt juryn är det förslaget som mest övertygande förenar funktionella krav och arkitektonisk kvalitet på ett sätt som fungerar i den historiska kontexten.

Ur juryns motivering: ”Det vinnande förslaget lyckas både handfast ta vara på och lyfta fram platsens inneboende kvaliteter och samtidigt ge förutsättningar att bli en modern aktivitetspark. Speg-ling visar hur området framför Slottskogvallen har potential att med relativt enkla medel bli en populär, välbesökt och generös plats med tydlig och unik identitet. Denna identitet kommer att kunna förknippas med både kulturhistoriska och framåtblickande karaktärsdrag. Förslaget är det som har bäst förutsättningar att bli just en entrépark.”

Se hela förslaget.

Läs hela juryutlåtandet.

Jury: Tävlingsförslagen har bedömts av en jury utsedd av Idrotts och föreningsförvaltningen, Göteborgs stad och Sveriges Arkitekter. Den bestod av följande medlemmar:

Anders Ramsby (ordförande), direktör, Idrotts- och föreningsförvaltningen,
Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare, Park- och naturförvaltningen,
Axel Peterson, utvecklingsledare, Idrotts- och föreningsförvaltningen,
Sabina Richter, landskapsarkitekt LAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter,
Mårten Setterblad, landskapsarkitekt LAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter,
Magnus Sigfusson, stadsutvecklingsdirektör, Stadsledningskontoret,
Ilona Stehn, landskapsarkitekt, Park- och naturförvaltningen,

Projektledare för tävlingen: Axel Peterson, Idrotts- och föreningsförvaltningen
Juryns sekreterare: Julia Hertzman, Sveriges arkitekter.
Tävlingsfunktionär: Stefan Gudmunds, Idrotts- och föreningsförvaltningen.

 

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Fyra förslag till entré till Slottsskogsvallen

Fyra förslag till entré till Slottsskogsvallen

TävlingGöteborg 400 år – entrépark till Slottskogsvallen
Göteborg ska få en ny park i form av en entré till Slottsskogsvallen. Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad arrangerar...