Göteborg 400 år – entrépark till Slottskogsvallen - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Den inbjudna tävlingen startar med en prekvalificering för att välja ut fyra team som får utföra tävlingsuppgiften. Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg efterfrågar en väl gestaltad och funktionell park, som stärker karaktären av mötesplats där invånarna gärna umgås och är fysiskt aktiva. Den ska upplevas som en värdig entré till Slottsskogsvallen och länka samman anläggningen med Slottsskogen. Friidrottsarenan Slottsskogsvallen byggdes inför stadens 300-årsjubileum. Sedan några år pågår en upprustning av Slottskogsvallsområdet inför stadens 400-årsfirande år 2021. Näst på tur står entréparken med omkringliggande skogsbeklädda kullar.

– Vi vill att hela Slottskogsvallsområdet ska bli attraktivt och kunna användas som en mötesplats både under stadens 400- årsjubileum och länge efter det. Entréparken upplevs lätt som lite bortglömd, därför ordnar vi en arkitekttävling för att få fram ett riktigt bra förslag på hur den kan rustas upp och utvecklas till en attraktiv park med plats för aktivitet och evenemang, säger Axel Peterson, projektledare på idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad.

Tävlingen arrangeras av idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad och genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Juryn består av:
Anders Ramsby, direktör Idrott & förening (ordförande)
Axel Peterson, utvecklingsledare Idrott & förening
Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare Park & natur
Magnus Sigfusson, stadsutvecklingsdirektör Stadsledningskontoret
Sabina Richter, landskapsarkitekt (LAR/MSA) Utsedd av Sveriges arkitekter
Mårten Setterblad, landskapsarkitekt (LAR/MSA), Utsedd av Sveriges arkitekter

Bilagor
Ladda ned tävlingsprogrammet här
Ladda ned pressmeddelandet här

All information om tävlingen hittar du här

Kontaktperson
Axel Peterson, projektledare på idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad
Telefon: 031-368 20 88
E-post: axel.peterson@ioff.goteborg.se

Länkar
www.goteborgs.se/slottsskogsvallen2021
Viktiga datum under tävlingsprocessen
Inbjudan till prekvalificering: augusti
Prekvalificering avslutas: oktober
Inlämning av tävlingsförslag: 18 december


Allt om tävlingen


Göteborg ska få en ny park i form av en entré till Slottsskogsvallen. Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad arrangerar därför en tvåstegstävling som genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter. Fyra förslag har nu valts ut. Förslag A: Superslingan Se hela förslaget Förslag B: En lekfull park Se hela förslaget Förslag C: Speg-ling Se hela…