Tävlingsförslagen för Rådhustorget och Apotekstomten i Vadstena

Vadstena kommun bjöd in till tävling i syfte att få fram ett vackert och nyskapande gestaltningsförslag för Rådhustorget och Apotekstomten. Visionen är ett Rådhustorg som genom sin gestaltning är välkomnande och inbjudande för alla Vadstenabor och besökare. Tävlingen resulterade i fyra förslag – ta del av dem i sin helhet nedan!

Vad händer nu?

De fyra tävlingsförslagen kommer att ställas ut för allmänheten på InfoCenter, Storgatan 28 så snart de nya lokalerna är invigda. En av kommunfullmäktige tillsatt referensgrupp med politiskt engagerade personer har bildats med syfte att inhämta synpunkter från allmänheten. Dessa ska presenteras för jurygruppen som i sin tur utser det vinnande förslaget, som presenteras i början av juli.

Här och nu

Premiär

Trådar väver fält

Väva